fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

2022 VVG PRIEMONĖS

Kviečiame teikti paraiškas priemonėms, skirtoms veikiantiems rajonuose!

Vietos veiklos grupė (VVG) – iš bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų (NVO), verslo, savivaldybės atstovų sudaryta asociacija.

VVG kvietimai atspindi gyventojų ir teritorijos vystymosi poreikius, potencialą. Pagal juos yra suformuluoti vystymosi tikslai, uždaviniai ir numatyti vykdytini veiksmai.

Ne mieste veikiančios organizacijos, fiziniai asmenys, norintys pradėti verslą ar veiklą (jeigu kvietime numatytas verslo pradžios rėmimas) turi galimybę gauti finansavimą projektams, galintiems prisidėti prie strategijoje keliamų uždavinių sprendimo.

VILNIAUS rajono VVG priemonės:

 • NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas 2022 02 07 iki 2022 03 20

 • VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“

-Paraiškų teikimas 2022 02 07  iki 2022 03 07

 • Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas

-Paraiškų teikimas 2022 08 01 iki 2022 09 15

 • NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas 2022 08 01 iki 2022 09 15

 • VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti

-Paraiškų teikimas 2022 09 05 iki 2022 10 31

KAUNO rajono VVG:

 

 • Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui

-Veiklos sritis: Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 25 iki 2022 04 21

 • Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 25 iki 2022 04 21

 • Verslo kūrimas ir plėtra

-Veiklos sritis: Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 25 iki 2022 04 21

Untitled design - 2022-01-11T001713.360

VVG ,,Pagėgių kraštas”:

 • Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 27 iki  2022 02 25

-Finansavimas iki 11 960,50 Eur (intensyvumas – iki 100%)

 • Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 27 iki  2022 02 25

-Finansavimas ( iki 49 083,40 Eur. (intensyvumas – iki 95%)

 • Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 27 iki  2022 02 25

-Finansavimas (intensyvumas – iki 70%):

iki 105 586,00 Eur (vietos projektui, finansuojamam strategijos ir pereinamojo laikotarpio lėšomis),

arba iki 43 548,00 Eur (vietos projektui, finansuojamam EURI lėšomis).

VVG ,,Nemunas”:

 • Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius

– Paraiškų teikimas nuo 2022 01 03 iki 2022 02 18

-Finanasavimas iki 75000,00 Eur.(intensyvumas – iki 70%).

 • Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 03 iki 2022 02 18

-Finansavimas iki 22 000 Eur. (intensyvumas – iki 95%). 

 • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 03 iki 2022 02 18

-Finansavimas iki 13 000 Eur. (intensyvumas – iki 95%).

 • Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą 

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 03 iki 2022 02 18

-Finansavimas iki 15 000 Eur. (intensyvumas – iki 95%). 

PLUNGĖS raj. VVG:

 • Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 07 iki 2022 05 06

 • Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 11 iki 2022 06 10

 • Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

-Paraiškų teikimas nuo 2022 09 05 iki 2022 11 04 

 • Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui

-Paraiškų teikimas nuo 2022 09 26 iki 2022 10 26 

VVG ,,Švenčionių partnerystė”:

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Paraiškų teikimas 2021 12 27 – 2022 02 25

-Finansavimas iki 49 818 Eur. (intensyvumas – iki 70%).

 • Socialinio verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas nuo 2022-02-14 iki 2022-03-31

 • Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui 

-Paraiškų teikimas nuo 2022-04-04 iki 2022-05-09

ALYTAUS raj. VVG :

 • VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 27 iki 2022 04 04

 • Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Euri lėšomis)

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 31 iki 2022 02 25

 • Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 14 iki 2022 03 31

 • Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 27  iki 2022 04 04

 • VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 1 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 14 iki 2022 03 31

JONIŠKIO raj. VVG :

 • VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėtI”

-Paraiškų teikimas 2022m. sausio 10 – 2022m. vasario 22d. 

-Finansavimas iki 20 000eur. (intensyvumas – iki 70% tinkamų finansuoti lėšų).

 • Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas nuo 2021m. gruodžio 20d. iki 2022m. sausio 25d. 

-Finansavimas iki 50 000Eur. (intensyvumas – iki 70% tinkamų finansuoti lėšų). 

 • VPS priemonė „NVO ekonominės veiklos skatinimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 m. vasario 14d. 

 • VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

-Paraiškų teikimas nuo 2022m. kovo 8d. 

RASEINIŲ raj. VVG :

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 29 iki 2022 02 02 

-Finansavimas iki 50 000  Eur (intensyvumas – iki 70% tinkamų finansuoti lėšų)

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI lėšomis)

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 29 iki 2022 02 02

-Finansavimas iki 75 190 Eur (intensyvumas – iki 70% tinkamų finansuoti lėšų)

 • „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 29 iki 2022 02 28 

 • Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti (reglamentuoja KPP) 

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 29 iki 2022 02 02

 • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 02 iki 2022 03 30

 • NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas

-Paraiškų teikimas nuo  2022 02 02 iki  2022 03 09

ANYKŠČIŲ raj. VVG :

 • Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms

-Paraiškų teikimas vasario – kovo mėnesiais

-Finansavimas iki 6 750 Eur (intensyvumas iki 80%)

 • Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui

-Paraiškų teikimas vasario – kovo mėnesiais

-Finansavimas iki 10 000 Eur (intensyvumas iki 80%)

 • VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas vasario – kovo mėnesiais

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas iki 80%)

 • VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas vasario – kovo mėnesiais

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas iki 95%)

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

-Paraiškų teikimas sausio – vasario mėnesiais

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas iki 70%)

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Paraiškų teikimas sausio – vasario mėnesiais

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas iki 70%)

Akmenės raj. VVG :

 • Bendruomeniškumo skatinimas

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12  22  iki 2022 01 31

-Finansavimas iki 4 500Eur. (intensyvumas iki 95%)

 • Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti

– Paraiškų teikimas 2022 02 28 iki 2022 04 08

 • Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra

– Paraiškų teikimas nuo 2022 04 11 iki 2022 05 31

 • Bendruomeniškumo skatinimas

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 22 iki 2022 01 31

 • Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas

Paraiškų teikimas nuo 2022 09 12 iki  2022 10 31

Biržų raj. VVG :

 • Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti 

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 04 iki 2022 04 05 ir nuo 2022 04 01 iki 2022 05 12

 • Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkodarai skatinti vietos lygmeniu

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 04 iki 2022 04 05

 • Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 01 iki 2022 05 12

 • Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai

-Paraiškų teikimas nuo 2022 05 16 iki 2022 06 30

 • Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 04 iki 2022 04 05

 

Dzūkijos VVG:

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

-Paraiškų teikimas 2022 01 31 iki 2022 03 02

-Finansavimas iki 37 132 Eur (intensyvumas iki 80%)

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Paraiškų teikimas 2022 01 31 iki 2022 03 02

-Finansavimas iki 80 000 Eur (intensyvumas iki 70%)

 • VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą”

-Paraiškų teikimas 2022 01 31 iki 2022 03 02

Finansavimas iki 36 688 Eur (intensyvumas iki 80%)

 • Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 11 iki 2022 05 17

 • Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 11 iki 2022 05 17

 

Elektrėnų VVG:

 • Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Paraiškų teikimas 2022 vasarį

Ignalinos VVG:

 • Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas 2022 kovą-balandį ir rugsėjį-spalį

Kaišiadorių VVG:

 • Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas

-Paraiškų teikimas iki 2022 02 01 

 • Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 01 iki 2022 06 01

 • Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 01 iki 2022 06 01

Kelmės krašto VVG:

 • Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui 

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 01 iki 2022 03 15

-Finansavimas iki 35 800 Eur. (intensyvumas iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų)

 • Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 01 iki 2022 03 15

-Finansavimas iki 58 527 Eur. (intensyvumas iki 95% tinkamų finansuoti išlaidų)

 • Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas 

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 01 iki 2022 03 15

-Finansavimas iki 26 102 Eur.  (intensyvumas iki 95% tinkamų finansuoti išlaidų)

 • Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 01 iki 2022 03 15

-Finansavimas iki 29 264 Eur.  (intensyvumas iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų)

Kėdainių VVG:

 • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

-Paraiškų teikimas rugsėjo – spalio mėnesiais

 • Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą

-Paraiškų teikimas rugsėjo – spalio mėnesiais

 • Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti

-Paraiškų teikimas rugsėjo – spalio mėnesiais

 

Kretingos VVG:

 • Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 17 iki 2022 03 04

-Finansavimas iki 49 754.10 Eur (intensyvumas iki 95%)

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 17 iki 2022 03 04

-Finansavimas  iki 39 021,95 Eur (intensyvumas iki 70%)

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 17 iki 2022 03 04

-Finansavimas iki 39 022 Eur. (intensyvumas iki 70%) 

 

Kupiškio VVG:

 •  Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 10 iki 2022 02 25
-Finansavimas iki 46 923,00 Eur (intensyvumas iki 70%)

 • Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 01 iki 2022 03 28

Marijampolės VVG:

 • VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti
 • VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2
 • VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4
 • VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1
 • VPS priemonės „Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos srities „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

-Visų priemonių paraiškų teikimas nuo 2022 02 01 iki 2022 03 15

Molėtų VVG:

 • Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 10 iki 2022 02 28

 • Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius (EURI lėšomis) 

-Paraiškų teikimas nuo 2022-07-01 iki 2022-08-05

Pakruojo VVG:

 • Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 21 iki 2022 01 31

-Finansavimas iki 85 416 Eur (intensyvumas – iki 70%)

 • Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 21 iki 2022 01 31 

-Finansavimas iki 95 228 Eur (intensyvumas – iki 95%)

 • Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius (EURI lėšomis)

-Paraiškų teikimas nuo 2021 02 14 iki 2022 03 18

 • Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius (pereinamasis laikotarpis)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 28  iki 2022 03 31 

 • Bendradarbiavimas tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas (pereinamasis laikotarpis)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 28  iki 2022 03 31 

Panevėžio raj. VVG:

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2022-04-01 iki 2022-05-20

-Finansavimas iki 75 000 Eur (intensyvumas – iki 70%)

 •  Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti

-Paraiškų teikimas nuo 2022-01-17 iki 2022-02-28

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas – iki 70%)

 •  Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI)

-Paraiškų teikimas nuo 2022-01-17 iki 2022-02-28

-Finansavimas iki 69 199 Eur (intensyvumas iki 70%)

 • NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas nuo 2022-04-01 2022-05-20

-Finansavimas iki 100 000 Eur (intensyvumas iki 95%)

 •  Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

-Paraiškų teikimas nuo 2022-04-01 2022-05-20

-Finansavimas iki 200 000 Eur. (intensyvumas iki 80%)

Pasvalio VVG:

 • NVO socialinio verslo kūrimas 

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas – iki 95%)

 • Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas

-Finansavimas iki 14 000 Eur (intensyvumas – iki 95%)

 • Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms

-Finansavimas iki 14 000 Eur (intensyvumas iki 95%)

 • Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas

-Finansavimas iki 41 000 Eur. (intensyvumas iki 80%)

 • Parama ne žemės ūkio verslui pradėti

-Finansavimas iki 61 284 Eur. (intensyvumas iki 70%)

 • Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai 

-Finansavimas iki 85 000 Eur. (intensyvumas iki 70%)

 • Parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas

-Finansavimas iki 60 000 Eur. (intensyvumas iki 80%)

 • Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui ir bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti

-Finansavimas iki 93 794 (intensyvumas iki 80%)

 • Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas

-Finansavimas iki 16 000 (intensyvumas iki 100%) 

Visų priemonių paraiškų teikimas nuo  2022 m. 02-14 iki 03-28

Radviliškio VVG Radviliškio lyderis:

 • Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius

-Paraiškų teikimas nuo 2022-02-01 iki 2022-04-01

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

-Paraiškų teikimas nuo 2021-12-29 iki 2022-02-09

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2021-12-29 iki 2022-02-28

Rokiškio VVG :

 • Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 22 iki 2022 03 28 

 • Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 22 iki 2022 03 28 

 • Parama verslui pradėti

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 30  iki 2022 01 31 

 • Parama verslui plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 30  iki 2022 01 31 

 

Skuodo VVG :

 • Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui

-Finansavimas iki 82 679,20 Eur (intensyvumas iki 95%)

 • Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

-Finansavimas iki 22 151,93 Eur. (intensyvumas iki 80%)

 • Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas

-Finansavimas iki 16 095,00 Eur. (intensyvumas iki 95%)

Visų priemonių paraiškų teikimas nuo 2022 01 03 iki 2022 02 03 

Sūduvos VVG :

 • VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

-Finansavimas iki 23 749 Eur (intensyvumas iki 80%)

 • VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

-Finansavimas iki 47 324 Eur (intensyvumas iki 70%)

 • VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (EURI lėšomis)

-Finansavimas iki 34 726 Eur (intensyvumas iki 70%)

 • NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

-Finanasavimas iki ti: 40 000 Eur (intensyvumas iki 95%)

 • Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą

-Finansavimas iki 90 000 Eur (intensyvumas iki 95%)

 • Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra

-Finansavimas iki 60 000 Eur (intensyvumas iki 80%)

Visų priemonių paraiškų teikimas nuo 2022 01 17 iki 2022 03 14 

Šiaulių raj. VVG :

 • Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

-Paraiškų teikimas nuo 2021 12 27  iki 2022 01 27

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas iki 80%)

 • Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 17 iki 2022 02 17

-Finansavimas iki 10 000 Eur (intensyvumas iki 95%)

 

Šiaurės vakarų VVG :

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 07 05 iki 2022 09 05

 • NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra
 • Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)
 • Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas
 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

-Visų, išskirus pirmą, priemonių paraiškų teikimas nuo 2022 01 05 iki 2022 02 10

Šilalės VVG :

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 

-Paraiškų teikimas nuo 2022-04-04 iki 2022-05-09

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti
 • Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas 
 • Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse 
 • Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas 
 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 
 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 
 • Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

Visų priemonių, išskyrus pirmą, paraiškų teikimas nuo nuo 2022-07-25 iki 2022-08-29

Šilutės raj. VVG :

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti
 • Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra 

-Abiejų priemonių paraiškų teikimas nuo 2021 12 20  iki 2022 02 17

Širvintų raj. VVG :

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 03 iki 2022 02 25

-Finansavimas iki 73 589 Eur (intensyvumas – iki 70%)

 • NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 01 iki 2022 04 22

 • NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 01 iki 2022 04 22

 • Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 03 iki 2022 02 25

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas iki 70%)

 • Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 01 iki 2022 04 22

Švenčionių raj. VVG :

 • Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms teikimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti (reglamentuoja KPP)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 01 iki 2022 04 29

 • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 01 iki 2022 04 29

Tauragės raj. VVG :

 • Socialinio verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 14 iki 2022 03 31

 • Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 01 iki 2022 04 06

 • Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas 2022 03 07 iki 2022 04 11

Trakų krašto VVG :

 • Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 27 iki 2022 02 28

-Finansavimas iki 10 000 Eur (intensyvumas iki 100%)

 • Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 27 iki 2022 02 28

-Finansavimas iki 8 925 Eur (intensyvumas iki 95%)

 • NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas

-Paraiškų teikimas 2022 01 27 iki 2022 02 28

-Finansavimas iki 20 204 Eur (intensyvumas iki 95%)

 • Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP) (EURI lėšos)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 04 iki 2022 03 04

-Finansavimas iki 34 856 Eur (intensyvumas iki 70%)

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP) (EURI lėšos)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 04 iki 2022 03 04

-Finansavimas iki 34 856 Eur

 • Bendradarbiavimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 04 iki 2022 03 04

-Finansavimas iki 50 782 Eur (intensyvumas iki 70%)

 • NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 02 04 iki 2022 03 04

-Finansavimas iki 43 443 Eur (intensyvumas iki 95%)

Zarasų – Visagino regiono VVG :

 • Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

-Paraiškų teikimas nuo 2022 09 05 iki 2022 10 20

 • Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės jaunimo veiklos skatinimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 03 01 iki 2022 04 04

 • Paslaugų ir vietos produktų kūrimas

-Paraiškų teikimas 2022 01 20 iki 2022 03 04

 • Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą

-Paraiškų teikimas nuo 2022 07 01 iki 2022 08 29

 • Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 12 15 iki 2022 02 03

 

Ukmergės raj. VVG :

 • NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas nuo nuo 2022 01 03 iki 2022 02 18 

-Finansavimas iki 114 577 Eur (intensyvumas iki 95%)

 • Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 03 iki 2022 02 18

-Finansavimas iki 14 688 Eur (intensyvumas iki 100%)

 • Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 01 iki 2022 05 13

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 06 01 iki 2022 07 15

 • Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-Paraiškų teikimas nuo 2022 06 01 iki 2022 07 15

 • Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 01 iki 2022 05 13

 • Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui

-Paraiškų teikimas nuo 2022 11 03 iki 2022 12 16

Utenos regiono VVG :

 • Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse

-Paraiškų teikimas nuo nuo 2022 02 01 iki 2022 03 14

 • Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas

-Paraiškų teikimas nuo 2022 04 04 iki 2022 05 05

 • Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

-Paraiškų teikimas nuo 2022 09 20 iki 2022 11 07

Vilkaviškio krašto VVG :

 • NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 03 iki 2022 02 28

-Finansavimas iki 61 748 Eur (intensyvumas iki 95%)

 • Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti (EURI lėšomis)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 03 iki 2022 02 28

-Finansavimas iki 50 000 Eur (intensyvumas iki 70%)

 • Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti (EURI lėšomis)

-Paraiškų teikimas nuo 2022 01 03 iki 2022 02 28

-Finansavimas iki 57 650,40  Eur (intensyvumas iki 70%)

 • Infrastruktūros ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės užimtumui ir turizmui 

-Paraiškų teikimas nuo 2022-07-01 iki 2022-08-22

 • Socialinių paslaugų teikimo skatinimas

-Paraiškų teikimas nuo 2022-07-01 iki 2022-08-22

Pasinaudokite paramos galimybėmis rajonuose. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemones suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką