fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Kurkime sąmoningą ir tvarią bendruomenę ir verslo aplinką. Priemonė „Alternatyvių Investicijų Detektorius“ (AID) puikus to pavyzdys

Pagrindinis priemonės tikslas – plėtoti socialinės integracijos paslaugas, kurios  didintų socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje

Remiama veikla:

 • socialinės integracijos veiklos;
 • socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas;
 • savanoriškos veiklos skatinimas;
 • kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimo terminas  – tęstinis (paraiškos priimamos iki 2022-09-30 arbaiki kol bus panaudotas paramos fondas, kuris yra 2 600 000 Eur.);
 • Projekto įgyvendinimo trukmė – neribojama, bet rekomenduojama iki 8 mėn.;
 • Galimi pareiškėjai – viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;
 • Teikiant paraiškas partneriai galimi;
 • Didžiausia paramos suma – nenumatyta;
 • Projektą finansuojama dalis – 100%.
Alternatyviu Investiciju Detektorius_WEB

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • personalo darbo užmokestis ir atlygis pagal paslaugų (civilines) ir kitas sutartis (turi sudaryti ne mažiau kaip 70 proc. projekto biudžeto);
 • įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimo (nuomos, nusidėvėjimo), idėjai vykdyti reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimo, kelionių, komandiruočių, ir kitos idėjai įgyvendinti reikalingos išlaidos, atitinkančios rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams nustatytus reikalavimus.

Pasinaudokite „Alternatyvių Investicijų Detektorius“ (AID) finansinės paramos galimybe verslui ir įgyvendinkite socialiai atsakingas įdėjas bei projektus. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content