fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje. Skatinama aplinkosaugos vadybos sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas: 2022 10 06 – 2023 01 02
 • Didžiausia finansavimo suma 2 500 000 Eur– Maksimalus subsidijos dydis saulės elektrinei įsigyti ir įsirengti 369,00 Eur/kW – Maksimalus subsidijos dydis vėjo elektrinei  įsigyti ir įsirengti 614,70 Eur/kW
 • Biudžetas 10 000 000 Eur. 
 • Paramos intensyvumas iki 45 %. tinkamų finansuoti išlaidų 
 • Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau nei 3 metus (partneriai negalimi). 
 • Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (VVL).
Untitled design - 2022-10-18T222923.087

Tinkami pareiškėjai:

 • Apdirbamosios pramonės įmonės, dalyvaujančios ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje ir atitinkančios šiuos reikalavimus:  
  1. Yra Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.
  2. Vykdo pagrindinę ekonominę veiklą, kurios rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, yra priskiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“.
  3. Turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

   

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Išlaidos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos ir (ar) panaudojimo technologijoms, mažinančioms priklausomybę nuo aplinkai taršių elektros energijos šaltinių ir ŠESD emisijų kiekį, įsigyti ir įsirengti:

1.1. Saulės elektrinei ir su jos veikimu susijusiai įrangai, taikant fiksuotą 820 Eur/kW be PVM kainą;

1.2. Vėjo elektrinei ir su jos veikimu susijusiai įrangai, taikant fiksuotą 1366 Eur/kW be PVM kainą; 

 1. Išlaidos, patirtos įsigyti įrangai ir (arba) įrenginiams, kurie turi atitikti technines savybes, būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus bei yra nauji (nenaudoti).

Pasinaudokite paramos galimybe  aplinkosaugos vadybos sistemoms pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content