fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

E-KOMERCIJA MODELIS COVID-19 (E-VERSLAS MODELIS COVID-19)

Kviečiame ruoštis artėjančiam kvietimui teikti paraiškas priemonei E-KOMERCIJA MODELIS COVID -19 (E-VERSLO MODELIS COVID -19).

Pagrindinis priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo  sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos  organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui  augti.

Remiama veikla – Naujų verslo modelių, sukurtų įdiegus e-verslo sprendinius (netechnologinę inovaciją),  sudarančių sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) pertvarkyti  savo įmonės įprastu būdu vykdomą veiklą, diegimas.

E-verslas_web_FeroxBaltic_2

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimo terminas  – tikimasi kovo – balandžio mėn;
 • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 18 mėn.;
 • Teikiant paraiškas partneriai negalimi;
 • Paramos dydis –  iki 45 000 Eur;
 • Projektą finansuojama dalis – iki 95%.

Paraiškas gali teikti:

 • labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ)*;
 • veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus*;
 • įmonės pagamintos produkcijos (arba suteiktų paslaugų) vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. *

*galimi pakeitimai pasirodžius kvietimui.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Kompiuterinės įrangos;
 • Programinės įrangos;
 • Patentų ir licencijų;
 • Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos;
 • Programavimo paslaugų  įsigijimo išlaidos.
E-verslas_web_FeroxBaltic_1

Pasinaudokite e-komercijos diegimo galimybe. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką