→ COVID-19 PARAMA ←

EKO-INOVACIJOS

Ekologinės inovacijos – tai sėkmingas naujųjų technologijų, idėjų ir metodų pritaikymas versle siekiant puoselėti aplinkosaugą. Taip pat vienas iš pagrindinių ateities verslo konkurencingumo veiksnių.

Daug dėmesio ekoinovacijoms skiria ES institucijos, todėl turite unikalią galimybę pasinaudoti jų parama per priemonę „Eco-inovacijos LT+“!

Pagrindinis programos tikslas – sumažinti neigiamą klimato kaitos įtaką ir šiltnamio efekto pasekmes.

Paraiškas gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, artimiausiu metu planuojančios diegti technologijų ekoinovacijas.

Prioritetinės sritys siekiant gauti paramą:

 • švaresnė gamyba;
 • racionalių išteklių gamyboje panaudojimas;
 • taršos mažinimo priemonių pritaikymas gamyboje;
 • neigiamo poveikio aplinkai mažinimas kitais būdais.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškos priimamos iki 2020 m. liepos 27 d.;
 • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 36 mėn.;
 • Teikiant paraiškas partneriai negalimi;
 • Didžiausia vienam projektui skiriama suma – 1,5 mln. Eur;

Kriterijai pareiškėjams

 • Paraiškas gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veiklą vykdančios ne trumpiau nei 1 m.;
 • Įmonės iš pačių pagamintos produkcijos per metus turi gauti ne mažesnes nei 145 tūkst. eurų pajamas;
 • Įmonėms, veiklą vykdžiusioms trumpiau nei 3 finansinius metus: bendros pajamos per šį laikotarpį turėtų būti ne mažesnės nei 115 tūkst. eurų.

Kokios išlaidos tinkamos finansuoti?

Gavę paramą, galėsite padengti bet kokias išlaidas, susijusias su projekto įgyvendinimu:

 • Paramos lėšos skiriamos įrangai, įrenginiams ir kitam turtui įsigyti;
 • Lėšas galėsite panaudoti visoms veikloms, susijusioms su įrangos gabenimu, montavimu, paruošimu naudoti, darbuotojų apmokymu ir kt., finansuoti;
 • Finansuojamas ir vietos, kurioje įranga bus montuojama (pavyzdžiui, aikštelės) įrengimas, lizingo (finansinės nuomos), taip pat kitos išlaidos, be kurių technologijų inovacijos negalėtų būti diegiamos.

Pildyti paraišką