fbpx

R&D and patenting for early stage innovators (Inostart)

Inostartas – inovacijų kūrimo skatinimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba ir parengimas rinkai.

Visos projekto veiklos (ir pareiškėjo, ir partnerių) įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas 2022 m. gruodžio 23d. – 2023 m. kovo 31d. 
 • Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) (pradedantys inovatoriai) bei didelės įmonės, kuomet bendradarbiauja su MVĮ. 
 • Galimi partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.
 • Paramos intensyvumas iki 85% visų tinkamų finansuoti išlaidų. 
 • Bendras kvietimui skirtas biudžetas 1 800 000 Eur.
 • Didžiausia galima finansavimo suma 200 000 Eur. 
Untitled design - 2022-09-16T102257.822

Finansavimo intensyvumas:

 • iki 85% tinkamų finansuoti išlaidų patentavimo ir veikloms, susijusioms su sukurto produkto parengimu rinkai;
 • iki 50%* tinkamų finansuoti išlaidų moksliniams tyrimams;
 • iki 25%* tinkamų finansuoti išlaidų eksperimentinei plėtrai. 

*Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms;

15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą,

Remiamos veiklos:

 • Bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas intelektinės nuosavybės kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai

Pasinaudokite paramos galimybe mokslinei ir eksperimentinei veiklai bei patentavimui vykdyti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content