fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

ERASMUS+ parama skatinti bendradarbiavimą

Kurkite bendradarbiavimo ryšius su tarptautiniais partneriais.

Bendradarbiavimo partnerysčių projektų tikslai:

 • Pagerinti organizacijų veiklos kokybę, 
 • Kurti aukštos kokybės rezultatus, plėtoti, perduoti, įgyvendinti novatoriškas praktikas;
 • Plėtoti ir sustiprinti partnerių tinklus, stiprinti partnerių gebėjimą bendrauti ir dirbti tarptautiniu lygmeniu, skatinant partnerių veiklų tarptautiškumą keičiantis ar plėtojant naujas praktikas ir metodus, dalintis idėjomis; 
 • Tenkinti bendrus poreikius ir prioritetus atitinkamai švietimo, mokymo, srityse;
 • Sudaryti sąlygas pertvarkai ir pokyčiams (individualiu, organizaciniu ar sektorių lygiu), kurie sąlygotų naujų metodų, praktikų atsiradimą, proporcingai kiekvienos organizacijos kontekstui. 

Mažos apimties partnerysčių tikslai:

 • Pritraukti ir pagerinti programos prieinamumą naujoms, mažiau patyrusioms, mažoms organizacijoms. Šios partnerystės turėtų būti pirmasis organizacijų žingsnis į bendradarbiavimą Europos lygiu; 
 • Remti mažiau galimybių turinčių tikslinių grupių įtraukimą; 
 • Remti aktyvų Europos pilietiškumą ir perkelti europinę dimensiją į vietos lygmenį;
 • Kurti ir plėtojant tarptautinius tinklus, skatinant sinergiją su ir tarp vietos, regionų, nacionaline ir tarptautine politikos.
Untitled design (79)

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

Bendradarbiavimo paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimo terminas  – 2022 m. kovo mėn.
 • Paramos dydis- vienkartinė išmoka: nuo 100 000 EUR iki 400 000 EUR.
 • Projekto trukmė: 12- 36 mėnesių.
 • Teikimas su partneriais: ne mažiau kaip 3 organizacijos iš 3 Programos* šalių.

Mažos apimties partnerysčių paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimo terminas  – 2022 m. kovo mėn.
 • Paramos dydis – vienkartinė išmoka pasirinktinai: 30 000 EUR arba 60 000 EUR 
 • Projekto trukmė: 6 – 24 mėnesių.
 • Teikimas su partneriais: ne mažiau kaip 2 organizacijos iš 2 Programos* šalių.

*Programos šalis – šalys, paskelbtos Erasmus+ 2022 vadove

Galimi pareiškėjai:

 • Visų tipų organizacijos, veikiančios bet kurioje švietimo, mokymo ir jaunimo srityje arba kituose socialiniuose ir (arba) ekonomikos sektoriuose;
 • taip pat organizacijos, vykdančios veiklą, kuri yra susijusi su įvairiomis sritimis (pvz., kultūros organizacijos, vietos ir regionų valdžios institucijos, rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos, profesinio orientavimo centrai ir kt.).

„Erasmus+“ veiksmuose gali dalyvauti organizacijos iš šių šalių:

 • 27 Europos Sąjungos valstybės narių ir užjūrio šalių ir teritorijų;
 • Programos asocijuotųjų trečiųjų šalių:

-ELPA/EEE šalių: Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos,

-ES šalių kandidačių: Turkijos Respublikos, Šiaurės Makedonijos Respublikos ir Serbijos Respublikos.

Untitled design (83)

Remiamos veiklos:

 • Projekto valdymas: veikla, reikalinga tinkamam planavimui, įgyvendinimui ir tolesnei veiklai užtikrinimui įskaitant sklandų ir efektyvų projekto partnerių bendradarbiavimą. Šiame etape veikla paprastai apima organizacines ir administracines užduotis, virtualius partnerių susitikimus, pasirengimą, komunikacinnės medžiagos parengimą, dalyvių, dalyvaujančių veikloje, paruošimą ir kt.
 • Įgyvendinimo veikla: gali apimti tinklo renginius, susitikimus, darbo sesijas praktikos mainams ir siekiant plėtoti rezultatus. Ši veikla taip pat gali apimti personalo ir besimokančiųjų dalyvavimą (su sąlyga, kad jie dalyvavimas prisideda prie projekto tikslų pasiekimo).
 • Viešinimo veikla: konferencijų, užsiėmimų, renginių, skirtų dalytis, paaiškinti ir organizuoti, organizavimas siekiant skleisti projekto rezultatus, nesvarbu, ar jie yra apčiuopiamų rezultatų, išvadų, gerosios praktikos pavidalu ar bet kokia kita forma.
 • Tarptautinės mokymo ir mokymosi veiklos

Pasinaudokite paramos galimybe ir kurkite naujus bendradarbiavimo ryšius. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką