fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

EU4Youth 3 etapas: Jaunimo užimtumas ir verslumas

Skatinkite jaunimo užimtumą, ryšių kūrimą bei kompetencijų ugdymą pasinaudodami parama “EU4Youth phase III Youth Employment and Entrepreneurship: Fostering Youth Employment and Societal Change through Social Entrepreneurship” (EU4Youth programme).

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

Pagrindinis priemonės tikslas – skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą Rytų partnerystės (toliau – Rytų partnerystės) šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos) demokratiniame gyvenime ir darbo rinkose. Sutelkti dėmesį į nepalankioje padėtyje esantį jaunimą taip prisidedant prie tvaraus ir pažangaus augimo, socialinės sanglaudos ir visuomenės nelygybės mažinimo.

 • Idėjų koncepcijų* teikimas – iki 2022m. birželio 14d. 

*Pirmame etape turi būti pateikta tik koncepcija (ne visa paraiška).

 • Paramos intensyvumas nuo 75% iki 90%. 
 • Galimi pareiškėjai: nuo 3 iki 6 įmonių. 
 • Paraišką turi pateikti pareiškėjai iš mažiausiai dviejų Rytų partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos) subjektų.
 • Projektas turi vykti bent dviejose iš šių šalių: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina.
 • Dviejų rūšių kvietimai:
 1. Nepalankioje padėtyje esančio jaunimo skaitmeninių (įskaitant reikalingiausią skaitmeninį raštingumą), verslumo bei kompetencijų tobulinimas ir parama per pažintis ir partnerystes (šiai sričiai skirtas 2 200 000 Eur biudžetas);
 2. Socialinio verslumo bei karjeros planavimo įgūdžių ugdymas, susijęs su jaunimo verslumo skatinimu žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos srityse ir parama susijusiems tinklų kūrimui ir partnerystei (šiai sričiai skirtas 3 800 000 Eur biudžetas).
Untitled design - 2022-04-29T211321.041

Remiamos veiklos:

 • Jaunimo mentorystės ir mokymo programos, užsiėmimai;
 • Ryšių, partnerysčių kūrimo veiklos tarp skirtingų organizacijų, bendrų patirčių kūrimas, sąmoningumo didinimas, seminarai, konferencijos, darbo grupės;
 • Atitinkamų kompetencijų (nurodytų kvietimuose aukščiau)ugdymo ir/ar verslo paramo struktūrų kūrimas;
 • Veiksmai, kuriais skatinamos ir remiamos pastangos siekti socialinės sanglaudos, didinamos tinkamo įsidarbinimo galimybės per karjeros valdymą ir įgūdžių ugdymą, inicijuojamas ir palengvinamas dialogas su socialiniais partneriais ir sąsajos su socialinės apsaugos ir apsaugos sistemomis;
 • Jaunimo įdarbinimo galimybių skatinimas; 
 • Atitinkamų veiklų viešinimas;
 • Konkursai, jaunimo įsidarbinimui skirtos mugės;
 • Visuomenės apklausos;
 • Veikla, skatinanti politinį dialogą jaunimo reikalų srityje;
 • Priemonės, reikalingos veiklų įgyvendinimui bei naudojamos renginiuose (pvz., mokymo programos, vadovai mokytojams ir instruktoriams, gerosios patirties santraukos, virtualios bibliotekos ir pan.);
 • Kitos su jaunimu, jo įdarbinimo galimybių skatinimu ir kompetencijų didinimu susijusios veiklos bei tam reikalingos priemonės.

Pasinaudokite paramos galimybe ir didinkite jaunimo įsidarbinimo galimybes bei skatinkite jų kompetencijų ugdymą. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content