fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Eurostars – 4

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

„Eurostars 4“ yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektus. Ši programa remia projektus, kurių pagalba kuriami inovatyvūs produktai, procesai ar paslaugos komercializavimui tarptautinėje rinkoje.

Pagrindinis tikslas – skatinti mažas ir vidutines įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas ir technologijas bei tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje. 

Remiama veiklataikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

E-verslas_web_FeroxBaltic_2

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimas 2023 m. sausio 6 d. – 2023 m. kovo 9 d.;
 • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 36 mėn.;*
 • Biudžetas iki 1 500 000 Eur (paramos intensyvumas iki 80%);
 • Teikiant paraiškas partneriai galimi ( MVĮ, universitetai ir tyrimų centrai iš bet kurios iš 37 programoje dalyvaujančių šalių: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kanada, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Singapūras, Slovakija, Slovėnija, Pietų Afrika, Korėjos Respublika, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija ir Jungtinė Karalystė);

Paraiškas gali teikti:

Paraišką gali teikti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys:

  • mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone, kurios finansinė dalis projekte yra ne mažesnė nei mokslo ir studijų institucijos (-ų);
  • universitetų ligoninės jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone, kurios finansinė dalis projekte yra ne mažesnė nei universiteto ligoninės;
  • MVĮ (privatūs juridiniai asmenys);
  • didelės įmonės (privatūs juridiniai asmenys).

*Projektą turi vykdyti ne mažiau kaip du nesusiję dalyviai (juridiniai asmenys), iš skirtingų „Eurostars 4“ programos valstybių narių, bent viena iš jų turi būti Europos Sąjungos valstybė narė arba Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ asocijuota narė;
Projektą turi koordinuoti inovatyvi MVĮ iš „Eurostars 4“ programos valstybės narių.

Eurostars 3- MTEP finansavimas

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Ilgalaikio turto išlaidos – išlaidos priemonėms ir įrenginiams; ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidos; subranga);
 • Prekių išlaidos – medžiagos, reagentai ir kitas trumpalaikis turtas;
 • Paslaugų išlaidos – išlaidos pagal paslaugų sutartis (subranga);
 • Personalo išlaidos;
 • Netiesioginės išlaidos.

*Tinkamos išlaidos turi būti patirtos projekto įgyvendinimo metu, t. y. patirtos ne anksčiau nei projektas patvirtintas „Eureka“ sekretoriate ir pasirašyta projekto partnerių konsorciumo sutartis, kurioje nustatytas projekto pradžios ir pabaigos laikas.

Pasinaudokite „Eurostars 4” programos galimybėmis. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content