fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Veikla tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo: bus skatinama atlikti energijos vartojimo efektyvumo (EVE) auditus pramonės įmonėse. Pagal juos, numatoma investuoti į reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione).

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškos teikimas – 2022 gruodžio 20d. – 2023 kovo 30d. 
 • Priemonės biudžetas – 35 000 000 Eur.
 • Finansavimas nuo 75 000 Eur iki  900 000 Eur.
 • Galimi paraiškų teikėjai – pramonės įmonės, kurios:

– veikia ne trumpiau nei 3 metus;

– metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje;

kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP* pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

 • Partneriai nėra galimi.

*PĮP- projekto įgyvendinimo planas

Untitled design - 2022-09-02T102737.435

Finansavimo intensyvumas:

  • Finansavimo intensyvumas (Sostinės regione):

  – labai mažoms ir mažoms įmonėms – iki 50%;

  – vidutinėms įmonėms – iki 40%;

  – didelėms įmonėms – iki 30%. 

   

  Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15%, kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

Remiamos veiklos:

Numatoma investuoti į EVE didinimą ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą.

Pasinaudokite paramos galimybe gamtos ir biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos bei perėjimo prie švarios energijos srityse projektams vykdyti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content