fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Veikla tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo: bus skatinama atlikti energijos vartojimo efektyvumo (EVE) auditus pramonės įmonėse. Pagal juos, numatoma investuoti į reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą (Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų regione).

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškos teikimo terminas – planuojama 2022m. lapkričio mėn.
 • Priemonės biudžetas – 35 000 000 Eur
 • Didžiausia paramos suma – 750 000 Eur
 • Finansavimo intensyvumas – iki 85%
 • Galimi paraiškų teikėjai – pramonės įmonės, kurios:

– veikia ne trumpiau nei 3 metus;

kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP* pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

*PĮP- projekto įgyvendinimo planas

Untitled design - 2022-09-02T102737.435

Galimos veiklos:

 • Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su PĮP pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo, rekomenduojamas priemones.

Atrankos kriterijai:

 • Projektu siekiama bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginus su energijos vartojimo efektyvumo audite nurodytų išmetamu kiekiu;
 • Projektu siekiama daugiau kaip 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginus su energijos vartojimo efektyvumo audite nurodytu bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu;
 • Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir prašomos finansavimo sumos;
 • Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis yra didesnis.

Pasinaudokite paramos galimybe gamtos ir biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos bei perėjimo prie švarios energijos srityse projektams vykdyti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content