fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Finansavimas nevyriausybinėms organizacijoms, kurių veikla susijusi su aplinkos apsauga

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Tikimasi, kad ši finansinė paskata paskatins pokytį klimato politikos formavime, jos atvirumą, skaidrumą bei atskaitingumą.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas sausio 30 d. – kovo 31 d.
 • Bendras biudžetas 500 000 Eur.
 • Finansavimas:

– vienai organizacijai 60 000 Eur;

– konsorciumui 120 000 Eur.

 • Finansavimo intensyvumas iki 90%. 
 • Galimi pareiškėjai – nevyriausybinė organizacija (NVO), kuri veikia ne trumpiau nei 1 metus. 
 • Partneriai – galimi (kiti NVO).
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpis 24 mėn. 
Untitled design - 2023-01-23T112835.425

Remiamos veiklos:

Veiklos, siekiančios daryti moksliniais įrodymais ir gerąja praktika paremtą poveikį teisėkūrai, advokaciją papildančios veiklos, pavyzdžiui, visuomenės informavimas ir švietimas. Bus remiami tik tie projektai, kurie gali daryti poveikį teisėkūrai, susijusiai su šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimu žemės ūkio, transporto ir pramonės sektoriuose.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Darbo užmokestis;
 • projekto dalyvių transporto išlaidos;
 • projekto viešinimo išlaidos (pvz., reklama, straipsnių parengimas, fotografavimas, plakatų maketavimas, dizainas ir spauda, transliavimas ir pan.);
 • kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos.

Pasinaudokite paramos galimybe prisidėti prie klimato politikos formavimo. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content