fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Finansavimas sporto renginiams su socialine atsakomybe

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Skatinkite tvarumą bei socialinę atsakomybę rengdami tai skatinančius sporto renginius.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas – iki  2022 m. spalio 12 d. 
 • Priemonės biudžetas: 1 437 074 Eur
 • Paramos intensyvumas iki 60%. 
 • Priemonės tikslas: didinti informuotumą, įkvėpti elgtis ir skatinti Europos visuomenę mąstyti apie tai, kaip sportas gali padėti ir paspartinti socialinius ir aplinkosaugos pokyčius; pasitelkiant sporto, jo svarbiausių renginių ir pagrindinių ambasadorių komunikacinę galią įtraukti ES piliečius aktyviai dalyvauti įgyvendinant tvarias priemones.
 • Galimi pareiškėjai*: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, veikiantys sporto srityje (pvz., sporto federacija ar klubas), turintis juridinio asmens statusą (viešoji ar privati įstaiga), kurie reguliariai organizuoja sporto veiklą ir varžybas ir vykdo veiklą Europoje, turi europinį aspektą ar europinį poveikį.
 • Partneriai galimi (pavyzdžiui, asocijuotieji partneriai, subrangovai, trečiosios šalys, teikiančios įnašus natūra ir pan.)

*Pareiškėjai turi turėti žinių, kvalifikacijos ir išteklių, kad galėtų sėkmingai įgyvendinti projektus ir įnešti savo indėlį (įskaitant pakankamą panašaus dydžio ir pobūdžio projektų patirtį).

Untitled design - 2022-08-15T142243.246

Remiama veikla:

 • Veiksmai turėtų būti sutelkti į įkvepiančio elgesio ir praktikos pavyzdžius.
 • Viešinami įprastų žmonių bei bendruomenių lygmeniu, kurie būtų įtraukiami į sporto veiklas bei bendradarbiautų tvariose sportinėse iniciatyvose. 
 • Veiksmai turi skatinti didesnį ir aktyvesnį sporto vaidmenį tvarumo ir aplinkos pertvarką.
 • Veikla turi būti planuojami ir įgyvendinami metodai, kuriais siekiama, kad sportas taptų pavyzdžiu aplinkos pertvarkos srityje, ypač jaunajai kartai.

Pasinaudokite paramos galimybe ir didinkite socialinę atsakomybę sporto renginių pagalba.  O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content