fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programa

Prisidėkite prie Lietuvos krašto apsaugos sukurdami taktinio lygmens skraidančiojo šaudmens, kurio paskirtis – naikinti nešarvuotąją techniką ir gyvąją jėgą, prototipą.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimo terminas  – Nuo 2022 m. balandžio 7 d. iki 2022 m. gegužės 16 d
 • Galimi pareiškėjai – įmonės, taip pat mokslo ir studijų institucijos.
 • Galimas, bet neprivalomas teikimas su partneriais. Jeigu paraiška teikiama su partneriais, galimi partneriai: Lietuvos Respublikoje registruotos mokslo ir studijų institucijos ir privatūs juridiniai asmenys (pareiškėjas ir partneris negali būti susijusios įmonės)
 • Paramos suma iki 300 000 Eur.
 • Paramos intensyvumas: Iki 80 % (mokslo ir studijų institucijai, kuri projekte dalyvauja nevykdydama ekonominės veiklos, – iki 100%)
Untitled design - 2022-04-22T100446.021

Remiamos veiklos:

Projektai įgyvendinami trimis etapais. Kiekvienam etapui pasibaigus vertinami rezultatai ir sprendžiama dėl tolesnio projekto finansavimo. Neatrinkti finansuoti kitam etapui projektai nebebus įgyvendinami.

 • I etapas
  Atlikti techninių galimybių studiją ir detaliai aprašyti skraidančiojo šaudmens  koncepciją (parametrai, elektroninė dalis, tiekėjai, įvertinti gamybai Lietuvoje reikalingų išteklių poreikį, kt.), atsižvelgiant į išvardytus pagrindinius funkcinius reikalavimus.
  Uždavinio atlikimo trukmė – iki 6 mėn.
  Pasiektas III MTEP etapas (koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas).
 • II etapas
  Pagaminti skraidančiojo šaudmens maketą pagal I etapo rezultatus.
  Uždavinio atlikimo trukmė – iki 9 mėn.
  Pasiektas V MTEP etapas* (patikrinamas maketas imituojant realias sąlygas).
 • III etapas
  Sukurti SŠ prototipą (be realaus sprogmens, su jo svorio ir gabaritų maketu) pagal II etapo rezultatus.
  Skraidančiojo šaudmens prototipo veikimą išbandyti realioje veikimo aplinkoje.
  Uždavinio atlikimo trukmė – iki 12 mėn.
  Pasiektas VII MTEP etapas (prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas).
  Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP etapus nuo II (antro) iki VII (septinto) imtinai.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis;
 • Kitos projekto vykdymo išlaidos;
 • Netiesioginės išlaidos, susijusios su projekto administravimu ir valdymu, nustatomos ir apmokamos taikant fiksuotąją normą, kuri yra lygi 10 % projekto tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų.

Pasinaudokite paramos galimybe ir kurkite gynybos technologijas. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content