→ COVID-19 PARAMA ←

INOČEKIAI

Inočekiai – verslo finansavimo paramos priemonė, kurios tikslas skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą ir pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Inočekiai. Ferox Baltic

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų pateikimo terminas  – iki 2021 kovo 31d.;
  • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėn.;
  • Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys; *
  • Teikiant paraiškas partneriai negalimi;
  • Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 100 000 EUR (brandiems inovatoriams); 33 998 EUR (pradedantiesiems inovatoriams); 40 000 EUR (CERN projektai);
  • Projektą finansuojama dalis – 70%.

*-turi papildomų sąlygų.

Remiama veikla:

  • Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.;
  • Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.
  • Inovacinių čekių, skirtų projektams, atrinktiems pagal  sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (inovacijų konsultacinės paslaugos, inovacijų paramos paslaugos, galimybių studijų atlikimas), įgyvendinti, teikimas.

Inovacinis čekis – projekto vykdytojui kompensuojama remiamų veiklų tinkamų finansuoti išlaidų dalis.

Pasinaudokite „Inočekiai“ finansinės paramos galimybe verslo ir mokslo bendradarbiavimui kuriant inovacines veiklas. O įmonė Ferox Baltic padės siekti užsibrėžtų tikslų ir kompetentingai parengti projektą.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką