→ COVID-19 PARAMA ←

INOSTARTAS

INOSTARTAS – negrąžintina parama inovacijų kūrimui ir vystymui.

Pagrindinis priemonės tikslas:

 • Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą.
 • Skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus įmonės viduje.
Inostartas. Ferox Baltic. Verslo konsultacijos. Paraiškų rengimas.

Remiamos veiklos:

 1. Inovatyvių smulkaus ir vidutinio verslo subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų atskirus etapus.*
 2. Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.
 3.  Inovatyvių smulkaus ir vidutinio verslo subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų  atskirus etapus.*

*- daugiau informacijos apie etapus informuos Ferox Baltic specialistai asmeniškai.

Paraiškas gali teikti:

 • Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 1 veikla).
 • Žinioms imlios mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 2 veikla).
 • Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 3 veikla). 

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimo terminas  – iki kovo 31 d.;
 • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėn. (vykdant 1 veiklą), iki 24 mėn. (vykdant 2 veiklą), iki 18 mėn. (vykdant 3 veiklą);
 • Teikiant paraiškas partneriai negalimi;
 • Paramos dydis –  apskaičiuojamas kiekvienu atveju individualiai pagal specialią formulę;
 • Projekto finansavimo intensyvumas – iki 100%.
Inostartas. Ferox Baltic paraiškų rengimas. Verslo konsultacijos.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Projekto vykdymo paslaugoms;
 • Autoriniai darbai;
 • Prekės (medžiagos ir trumpalaikis turtas);
 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (kai vykdomos 1 ir 3 veiklos) ir projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos (kai vykdoma 2 veikla).

Kurkite bei plėtokite inovatyvias idėjas. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir pagalba rengiant projektą, padės padidinti Jūsų verslo sėkmę ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką