fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

Inostartas

Priemonės tikslas-  skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus įmonės viduje.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas: trečiame 2022m. ketvirtyje
 • Paramos intensyvumas: iki 90%
 • Partneriai negalimi
 • Projekto trukmė: iki 24 mėn. 
Untitled design - 2022-06-06T160316.373

Galimi pareiškėjai:

-SVV(labai mažos, mažos, vidutinės įmonės bei verslininkai (fiziniai asmenys)) subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 1 veikla).

-Žinioms imlios MVĮ (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės), veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 2 veikla).

-SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 3 veikla).

Remiamos veiklos ir tinkamos finansuoti išlaidos:

Remiamos veiklos: 

 1. Inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus* – parama iki 24 442 Eur. 
 2. Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo – parama iki 27 212 Eur. 
 3. Inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus* – parama iki 35 022Eur. 

*Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapai pagal juos atitinkančios veiklos aprašymus ir numatomus pasiekti veiklos rezultatus

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

 • projekto vykdymo išlaidos paslaugoms;
 • autoriniams darbams;
 • prekėms (medžiagoms ir trumpalaikiam turtui);
 • projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (kai vykdomos 1 ir 3 veiklos) ir projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos (kai vykdoma 2 veikla).

Pasinaudokite paramos galimybe vystyti inovatyvias įmones bei kurti naujas idėjasi. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content