fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

KŪRYBINIAI ČEKIAI

Artėja kvietimas teikti paraiškas priemonei KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19.

Pagrindinis priemonės tikslaspaskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Ferox Baltic kūrybiniai čekiai covid19 parama

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimo terminas – nuo 2021 07 16 iki 2021 08 31.
 • Paraiškų vertinimas – konkursinė projektų atranka.
 • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėn.
 • Teikiant paraiškas partneriai negalimi.
 • Paramos dydis nuo 20 000 iki 70 000 Eur.
 • Projektą finansuojama dalis – iki 75%.

Paraiškas gali teikti:

 • Labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ).
 • Veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus.
 • Įmonės pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.*
 • Didesniam pareiškėjo gautų viešųjų investicijų poveikiui pajamų augimo potencialui (proc.) prioritetas yra suteikiamas projektams, kurių pareiškėjų ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą.
 • Projekto vykdytojo darbuotojų, dirbančių įmonėje ne ilgiau kaip 1 metus, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino sprendinio kūrimas, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. viso projekto finansavimo sumos, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą.
 • Rinkodaros inovacijų sukūrimas turi būti įsigyjamas iš fizinio ar juridinio asmens, veikiančio kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje.
 • Rinkodaros inovacijų išlaidos apima: rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidas (SMM); video reklamos sukūrimo ir viešinimo internete išlaidos; mobiliosios rinkodaros išlaidos; reklamos internetiniuose portaluose išlaidos (reklaminių skydelių (angl. Banners), reklaminių straipsnių išlaidos); turinio rinkodaros išlaidos (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos ir vadovai).

 

Pasinaudokite galimybe gauti paramą originalių produktų sprendimų sukūrimui ir diegimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo tvarumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką