fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

KŪRYBINIAI ČEKIAI

Artėja kvietimas teikti paraiškas priemonei KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID -19.

Pagrindinis priemonės tikslas – padidinti mažų ir vidutinių įmonių produktyvumą, skatinti verslo inovacinį potencialą, skatinti įvairių sektorių bendradarbiavimą kuriant inovacijas bei plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas, skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų  srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.

Finansavimas skiriamas originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas pasinaudojant kūrybinių ir kultūrinių industrijų* sektoriaus paslaugomis.

*audiovizualinės medijos, leidyba, spauda, vizualieji ir scenos menai, dizainas, architektūra, kūrybinės paslaugos, kultūrinis turizmas, tradicinės kultūros šventės ir festivaliai, tradiciniai amatai, nekilnojamojo kultūros paveldo objektai ir atminties institucijos.

Ferox Baltic kūrybiniai čekiai covid19 parama

Paraiškas gali teikti:

  • labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ)*;
  • veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus*;
  • įmonės pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. *

*galimi pakeitimai pasirodžius kvietimui.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų pateikimo terminas  – tikimasi vasario – kovo mėn;
  • Paraiškų vertinimas – konkursinė projektų atranka;*
  • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėn.;*
  • Teikiant paraiškas partneriai negalimi;*
  • Paramos dydžio vidurkis – 100 000 Eur;*
  • Projektą finansuojama dalis – iki 90%.*

* galimi pakeitimai pasirodžius kvietimui.

Pasinaudokite galimybe gauti paramą originalių produktų sprendimų sukūrimui ir diegimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo tvarumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką