fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Kvietimas teikti paraiškas mobilumo ir bendradarbiavimo projektams

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

MOBILUMO PROJEKTAI

 • Paraiškų teikimas mobilumo projektams: 2022 08 29 – 2022 09 26 
 • Paramos suma yra nustatoma pagal fiksuotas kelionės išlaidas. Jos apskaičiuojamos pagal apsistojimo laiką bei šalį, į kurią keliaujama. 
 • Galimi pareiškėjai:  bet kurių meno ir kultūros sferų profesionalai* (pvz.: kuratoriai, prodiuseriai,  literatūros vertėjai, kultūros redaktoriai, tyrinėtojai)

Paraiškas teikia vienas asmuo. Jeigu dalyvauti ketina grupė žmonių, kiekvienas paraišką teikia individualiai (nurodydami visų grupės narių vardus bei pavardes)

BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI

 • Paraiškų teikimas bendradarbiavimo projektams: 2022 08 20 – 2022 09 20
 • Parama iki 20 000Eur, paramos intensyvumas iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų.
 • Projekto trukmė: iki metų
 • Galimi pareiškėjai: bet kurių meno ir kultūros sferų profesionalai* (pvz.: kuratoriai, prodiuseriai,  literatūros vertėjai, kultūros redaktoriai, tyrinėtojai). Paraiškas gali teikti individas, grupė, organizacija ar institucija
 • Bendradarbiavimo tinklą turėtų sudaryti bent trys nariai iš Šiaurės/Baltijos šalių:  Danijos, Estijos, Suomijos, Faroe salų, Grenlandijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos, Åland salų

Remiamos veiklos (PVZ.):

 • MOBILUMO PROJEKTAI:

– Kooperacija su kolegomis kurioje nors iš tinkamų šalių;

– Specialus pasirodymas;

– Paroda;

– Dalyvavima skonferencijose, sussitikimuose ir darbo grupėse;

– Tyrinėjimai.

 • BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI:

– Bendrų susitikimų, konferencijų, darbo grupių, darbuotojų mainų ar bendrų  kursų vykdymas tam tikru laikotarpiu;

– Išteklių bei gebėjimų telkimas bendram turų planavimui arba visuomenės informavimui, nuomonės formavimui;

– Bendradarbiavimo platformos, su kuria būtų galima dalyvauti didesniuose tarptautiniuose projektuose ateityje, sukūrimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MOBILUMO PROJEKTAI: Profesionalių menininkų ar kultūros darbuotojų iš Šiaurės ir/ar Baltijos šalių* keliavimo ir/ar apsistojimo išlaidos (iki 14 dienų)

Renginiai turi vykti nurodytose šalyse*. 

 • BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI: Profesionalių menininkų ar kultūros darbuotojų iš Šiaurės ir/ar Baltijos šalių* idėjų keitimosi, bendradarbiavimas tam tikru laikotarpiu.*Šiaurės ir/ar Baltijos šalys: Danija, Estija, Suomija, Faroe salos, Grenlandija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Švedija, Åland salos.
Untitled design - 2022-06-06T145830.656

Pasinaudokite paramos galimybe didinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą bei kurti bendradarbiavimo ryšius. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content