fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Lietuviškos kilmės gaminių persertifikavimas

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Priemonės tikslas – iš dalies kompensuoti Lietuvos apdirbamosios pramonės (Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) C sekcijos), išskyrus maisto, sektoriuje veiklą vykdančių įmonių išlaidas, susijusias su gaminio, kuris gaminamas Lietuvos Respublikoje arba, kai gaminio gamyboje dalyvauja daugiau negu viena valstybė, oficialiame gaminio kilmės sertifikate Lietuvos Respublika nurodyta kaip pirmoji kilmės valstybė (toliau – gaminys), persertifikavimu, kurio poreikis atsirado dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kurie lėmė pasaulinių tiekimo grandinių sutrūkinėjimą ir poreikį keisti gamyboje naudojamas žaliavas ir (arba) komponentus.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų teikimo terminas  – rugsėjo 8 d. – rugsėjo 23 d. 
  • Priemonei skirtas biudžetas 1 500 000 Eur. 
  • Didžiausia finansavimo suma vienam gaminiui – 15 000 Eur.
  • Finansavimo intensyvumas iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų.  
  • Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys bei labai mažos, mažos ir vidutiniai juridiniai asmenys, kurių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla – apdirbamosios pramonės (EVRK 2 red., C sekcija), išskyrus maisto, sektoriuje. 
  • Teikimas su partneriais – negalimas.
  • Remiama veikla – gaminių persertifikavimo veiklos.
Untitled design - 2022-09-06T151314.920

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Gaminių (jų skaičius neribojamas) sertifikavimas, įskaitant visas su gaminio persertifikavimo veikla susijusias poveikles, kurios gali apimti:

– gaminio persertifikavimo paslaugų teikimą ir;

– persertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų atlikimą ir (ar);

– persertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidas, būtinas gaminiui persertifikuoti, jeigu to neapima pirmame papunktyje nurodyta poveiklė.

Gaminio persertifikavimas apima nurodytų veiklų vykdymą laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 1 d.

Pasinaudokite paramos galimybe ir didinkite naujų darbo vietų skaičių Lietuvoje.  O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
    Skip to content