fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Pagalbos garantijos nukentėjusiems nuo karo sukeltos krizės

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Pagalbos garantijos palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių verslams, nukentėjusiems nuo Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) sukeltos krizės.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Pagalbos garantijos teikimas iki 2022 m. gruodžio 31 dienos.
 • Garantijos intensyvumas iki 90%.
 • Galimi pareiškėjai: smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai, didelės įmonės, kurios nukentėjo nuo karo Ukrainoje sukeltos krizės*.

*Laikoma, kad paskolos ar lizingo gavėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei:

Importas ar eksportas sutriko dėl karo sukeltos krizės. Importo ar eksporto dalis su Ukraina, Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika bendrai sudarė ne mažiau kaip 25 procentus nuo bendros paskolos gavėjo importo arba eksporto (įskaitant ir su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis) dalies nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

arba sąnaudos kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudarė ne mažiau kaip 3 procentus išlaidų 2021 m.

ir neturi arba yra nutraukęs prekybinius įsipareigojimus su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d.

Untitled design - 2022-08-18T161233.392

Garantijos dydis ir garantijų teikimo laikotarpiai:

 • Didžiausia garantuojama paskolos ar lizingo sandorio suma vienam gavėjui:

– 15 proc. paskolos arba lizingo gavėjo vidutinės metinės apyvartos per paskutinius 3 metus;

– 50 proc. energijos sąnaudų per 12 mėnesių ėjusių prieš paraiškos pateikimo mėnesį.

 • Pagalbos garantijos teikiamos ne ilgesniam kaip:

– 72 mėnesių terminui – investicinėms paskoloms ir lizingo sandoriams;

– 36 mėnesių terminui – apyvartinėms paskoloms.

 • Paskolos atidėjimas iki 12 mėn.

Pagalbos garantijos teikiamos:

 • Materialioms investicijoms;
 • Nematerialioms investicijoms;
 • Įmonės lėšomis apmokėtoms investicijoms refinansuoti;
 • Finansinės nuomos (lizingo) sandoriams.

Pasinaudokite pagalbos garantija, palengvinančia verslų priėjimą prie finansavimo šaltinių nukentėjus nuo karo veiksmų sukeltios krizės. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content