fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR PLĖTRĄ

Kviečiame ruoštis jau dabar rugsėjo mėnesį startuosiančiai priemonei „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

Pagrindinis priemonės tikslas – didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą; skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą; diegti inovacijas, naujus technologinius procesus; vystyti žemės ūkio produktų rinkodarą; inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida; aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra; klimato kaitos švelninimas.

Žemės ūkio rinkodara ir plėtra

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimo terminas nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.
 • Paraiškų vertinimas – konkursinė projektų atranka.
 • Teikiant paraiškas partneriai negalimi.
 • Paramos dydis nuo iki 400 000 Eur.
 • Projektą finansuojama dalis – iki 50%.

Paraiškas gali teikti:

 • Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla;

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą.
 • Vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • Augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Kitų sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6  straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Pasinaudokite galimybe gauti paramą Jūsų verslo investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo tvarumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką