fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI

Nuo birželio 1 d. prasideda paraiškų teikimas jaunųjų ūkininkų įsikūrimo paramai gauti.

PRIEMONĖS TIKSLAS – palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas ir ypač – kartų kaitos lengvinimas.

REMIAMA VEIKLA – žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

SVARBIAUSIA INFORMACIJA PARAIŠKŲ TEIKĖJAMS

 • Paraiškų priėmimas 2021 m. birželio 1 d. – liepos 30 d.
 • Partneriai negalimi
 • Paraiškas gali teikti tik ūkininkai, atitinkantys nurodytus reikalavimus
 • Paramos išmoka gavėjui – 40 000eur

Paraiškų teikėjai (ūkininkai)  turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);
 2. Turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: A) turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba žemės ūkio srities profesinę kvalifikaciją ;turi aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą; B) Yra baigęs Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą;
 3. Pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas;
 4. Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu yra įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Projektų atrankos kriterijai:

 1.  Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas VED, sudarys ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus (apvalinama iki sveikojo skaičiaus) nuo 10 000 eur.
 2. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės, bitininkystės, arba mišrusis ūkis
 3. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN (žemės ūkio naudmenų), įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos.
 4. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys
 5. Verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma
 6. Verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių

Pasinaudokite galimybe gauti paramą Jūsų ūkio veiklos pradžiai.  O įmonės Ferox Baltic konsultantai padės pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką