fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

PARAMA KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ ĮMONĖMS

Kviečiame teikti paraiškas priemonei “PASKATOS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIUI KURTI KONKURENCINGUS KULTŪROS PRODUKTUS” Nr.1

Pagrindinis priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines (toliau – MVĮ) kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus.

Remiama veikla – kultūros ir kūrybinės industrijos (KKI) veiklos, kuriomis kuriami gaminiai, paslaugos ir (arba) procesai, įgyvendinantys skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus:
1. Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos skatinimo produktų ir (arba) paslaugų kūrimo ir (arba) veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir panašios paslaugos, produktai ar procesai);
2. Skaitmeninių ir (arba) elektroninių platformų ar panašaus pobūdžio kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų sklaidai (kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kituose subsektoriuose);
3. Pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios, papildytos realybės, ar kitų kultūros ir kūrybinių produktų sukūrimas, panaudojant skaitmenines technologijas;
4. KKI kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos ir kituose subsektoriuose).

Parama kulturos ir kurybiniu industriju sektoriui.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų pateikimo terminas  – nuo 2021m. gruodžio 31d. iki  2022m. vasario 21d.
  • Priemonės biudžetas  – 10 551 449 Eur.
  • Teikiant paraiškas partneriai galimi, tik KKI sektoriaus mažos ir vidutinės įmonės.
  • Paramos dydis – iki 800 000 Eur.
  • Projektą finansuojama dalis – iki 80%.

Paraiškas gali teikti:

  • labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti kultūros ir kūrybinių industrijos (KKI) sektoriuje*;
  • veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus;
  • įmonės pagamintos produkcijos (arba suteiktų paslaugų) vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 30 000 Eur.

* MVĮ priskiriama KKI sektoriui, kai ne mažiau nei 50 proc. gaunamų MVĮ pagrindinės veiklos pajamų per paskutinius vienerius finansinius metus gaunama iš KKI veiklos(-ų) (vertinant pagal finansinės atskaitomybės dokumentus).

Parama KKI sektoriui

Pasinaudokite paramos galimybėmis kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką