fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

PARAMA KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ ĮMONIŲ INFRASTRUKTŪRAI

Kviečiame teikti paraiškas priemonei “PASKATOS GERINTI KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ ĮMONIŲ INFRASTRUKTŪRĄ” NR.1

Pagrindinis priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), veikiančias kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) sektoriuje, kurti naujus skaitmeninius produktus bei žiedinės ekonomikos paslaugas ir produktus, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą.

Remiama veikla – vykdoma Lietuvos Respublikoje :
1. KKI įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir diegimas.

2. KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui ir (arba) produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos principus įgyvendinančių sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas.

3. KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir diegimas.

Parama infrastruktūrai kultūros arba kūrybinių industrijų sektoriaus

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimo terminas  – nuo 2021m. gruodžio 31d. iki  2022m. kovo 28d.
 • Teikiant paraiškas partneriai galimi, tik KKI sektoriaus mažos ir vidutinės įmonės.
 • Paramos dydis – iki 800 000 Eur.
 • Projektą finansuojama dalis – iki 80%.

Paraiškas gali teikti:

 • KKI* sektoriuje veikianti labai maža arba maža įmonė;
 • Vidutinė įmonė, kuri:
  – yra veikianti KKI* (kultūros ir kūrybinių industrijų) sektoriuje ne trumpiau kaip dvejus metus;
  – kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur
  (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas, t. y. veikia KKI sektoriuje ne trumpiau kaip dvejus metus iki paraiškos pateikimo, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos iš KKI veiklos pagal pastarųjų trejų finansinių metų iki paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jei MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

*MVĮ priskiriama KKI sektoriui, kai ne mažiau nei 50 proc. gaunamų MVĮ pagrindinės veiklos vidutinių pajamų per paskutinius dvejus finansinius metus gaunama iš KKI veiklos (-ų) (vertinant pagal finansinės atskaitomybės dokumentus). KKI veikla laikoma veikla, kuri atitinka Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (toliau – EVRK) kodus. Įmonės priskyrimas KKI vertinamas atsižvelgiant į pagrindinės veiklos kodą nurodytą Lietuvos statistikos departamente.

Pasinaudokite paramos galimybėmis kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus infrastruktūros atnaujinimui ar sukūrimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką