fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

Parama kūrybinėms inovacijoms

Telkite kūrėjus iš skirtingų sektorių, kurie kurtų ir testuotų inovatyvius sprendimus patrauklių, tvarių ir išskirtinių vietų, produktų bei gyvenimo būdo, į kurį įeitų žiedinė ekonomika. 

Bendradarbiavimo partnerysčių projektų tikslai:

 • Pagerinti organizacijų veiklos kokybę, 
 • Kurti aukštos kokybės rezultatus, plėtoti, perduoti, įgyvendinti novatoriškas praktikas;
 • Plėtoti ir sustiprinti partnerių tinklus, stiprinti partnerių gebėjimą bendrauti ir dirbti tarptautiniu lygmeniu, skatinant partnerių veiklų tarptautiškumą keičiantis ar plėtojant naujas praktikas ir metodus, dalintis idėjomis; 
 • Tenkinti bendrus poreikius ir prioritetus atitinkamai švietimo, mokymo, srityse;
 • Sudaryti sąlygas pertvarkai ir pokyčiams (individualiu, organizaciniu ar sektorių lygiu), kurie sąlygotų naujų metodų, praktikų atsiradimą, proporcingai kiekvienos organizacijos kontekstui. 

Mažos apimties partnerysčių tikslai:

 • Pritraukti ir pagerinti programos prieinamumą naujoms, mažiau patyrusioms, mažoms organizacijoms. Šios partnerystės turėtų būti pirmasis organizacijų žingsnis į bendradarbiavimą Europos lygiu; 
 • Remti mažiau galimybių turinčių tikslinių grupių įtraukimą; 
 • Remti aktyvų Europos pilietiškumą ir perkelti europinę dimensiją į vietos lygmenį;
 • Kurti ir plėtojant tarptautinius tinklus, skatinant sinergiją su ir tarp vietos, regionų, nacionaline ir tarptautine politikos.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimo terminas  – 2022 m. rugsėjo 7d.
 • Priemonei skirtas biudžetas: 13 640 000 Eur.
 • Paramos intensyvumas iki 60%
 • Projekto trukmė iki 24 mėn. 
 • Galimi pareiškėjai* : vieši ir privatūs juridiniai asmenys, individualūs verslininkai, kuomet įmonė nėra atskirta nuo asmens), tarptautinės organizacijos, kurie yra įsikūrę:

– ES narėse šalyse

– Ne ES narėse šalyse, išvardintose sąraše: https://bit.ly/3Nr860B

*Paraiškas gali teikti 3 nesusijusių įmonių konsorciumas, iš kurių 2 iš skirtingų šalių)

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Personalo išlaidos;
 • Subrangos išlaidos;
 • Reikiamų kelionių ir apgyvendinimo išlaidos; 
 • Įranga;
 • Kitos reikalingos išlaidos.

Remiama veikla:

 • Naujo tipo įrankių, modelių ir taikomų sprendimų projektavimas, kūrimas ir testavimas garso, vaizdo ir kituose kultūros ir kūrybos sektoriuose. 
 • Veikla turi būti skirta konkurencingumo, žalinimo proceso, bendradarbiavimo, sklandaus procesų veikimo, matomumo rėmimas.
 • Veiklos turi turėti didelį pritaikymo potencialą audiovizualiniuose, kultūros ir kūrybos sektoriuose
Untitled design - 2022-05-21T195049.305

Pasinaudokite paramos galimybe ir telkite kūrėjus iš skirtingų sektorių, kurie kurtų ir testuotų inovatyvius sprendimus patrauklių, tvarių ir išskirtinių vietų, produktų bei gyvenimo būdo, į kurį įeitų žiedinė ekonomika. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content