fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

Parama įmonių gamybos veiklos pridėtinės vertės didinimui

Priemonės tikslas: papildyti KITT4SME rinką sprendimais, kurie naudoja dirbtinio intelekto metodus, kad būtų sukurta pridėtinė vertė MVĮ gamybos veiklai.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų teikimo terminas  – iki 2021 m. gruodžio 15 d.;
  • Projekto trukmė: pradžia 2022 m. kovo 1 d. – pabaiga 2023 vasario 28 d.;
  • Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės (toliau – MVĮ) arba vidutinės kapitalizacijos įmonės (agl. mid-cups), įsteigtos ES ar asocijuotose šalyse, turinčios dirbtiniom intelekto sprendimą gamybos sektoriaus MVĮ.;
  • Teikimas su partneriais – priklauso nuo veiklų;
  • Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 100 000 Eur.
Untitled design (38)

Remiama veikla:

TRL5 ir naujesnių dirbtinio intelekto sprendimų, skirtų MVĮ gamybos sektoriui, integravimas į KITT4SME platformą*.

3 pagrindinės ašys:

  1. Dirbtinis intelektas kokybės kontrolei, skirtas ankstyvam ir automatiniam klaidų aptikimui ir geresnių veikimo sprendimų užtikrinimui.
  2. Dirbtinis intelektas, skirtas perkonfigūravimui arba produkto personalizavimui – abiem lygiais gamybos optimizavimas ir planavimo optimizavimas.
  3. Dirbtinis intelektas žmogaus ir mašinos sąveikai.

*KITT4SME platforma – platforma, padedanti įmonei lengviau pradėti taikyti dirbtinį intelektą gamyboje.

Pasinaudokite paramos galimybe papildyti KITT4SME rinką sprendimais, kurie naudoja dirbtinio intelekto metodus, ir sukurkite pridėtinę vertę MVĮ gamybos veiklai. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką