fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

PARAMA ORO APSAUGAI

Priemonės tikslas -neigiamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai sumažėjimas ir įgyvendinto projekto tęstinio aplinkos apsaugos efekto užtikrinamas.

Remiama veikla – susijusi su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų priėmimas 2021 m.  birželio 1 d. – liepos 31 d.
 • Paraiškos atrankų būdas konkursinis.
 • Projektų finansavimo dalis iki 70%.
 • Maksimali paramos suma 200 000 Eur.
Oro taršos mažinimas. Verslo konsultacijos. ES parama.

Galimi pareiškėjai:

 • Juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai veikiantys ir vykdantys veiklą LR.
 • Veikla apima ekonominę veiklą H  („Transportas ir saugojimas“: 49.20 klasė „Krovininis geležinkelio transportas“; 49.50 klasė „Transportavimas vamzdynais“; 50.20 klasė „Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas“; 52.10 klasė „Sandėliavimas ir saugojimas“).
 • Veikla apima ekonominę veiklą G („Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“: 46.71.20 poklasė „Benzino didmeninė prekyba“; 46.71.30 poklasė „Dujinio kuro didmeninė prekyba“; 46.71.40 poklasė „Dyzelinio kuro didmeninė prekyba“; 47.30 klasė „Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse“).

Vertinant paraiškas, didelis dėmesys skiriamas:

 • Kuo didesniam neorganizuotam (iš pasklidosios taršos šaltinių) išmetamų į aplinkos orą nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) kiekio sumažėjimui.
 • Kuo didesniam visų (organizuotai (iš sutelktosios taršos šaltinių) ir neorganizuotai (iš pasklidosios taršos šaltinių)) išmetamų į aplinkos orą NMLOJ kiekio sumažinimui.
 • Jog veikla yra vykdoma miesto arba kaimo gyvenamojoje vietovėje.
 • Ekonominės veiklos rūšis pagal klasifikatorių nurodyta C, H arba G sekcijose.

Pasinaudokite parama skirta investicijoms į oro taršos mažinimą. O įmonė Ferox Baltic padės siekti užsibrėžtų tikslų ir kompetentingai parengti projektą.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką