fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Parama skirta užsiimantiems žemės ūkio veikla ir norintiems diegti inovacijas, didinti konkurencingumą bei didinti žemės ūkio produktų pridėtinę vertę.

Pagrindinis priemonės tikslas – didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Remiama veikla:

 • Vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • Augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams*:

 • Paraiškų teikimas 2022-06-01 – 2022-06-31
 • Galimi pareiškėjai :

-Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;

-Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

 • Teikiant paraiškas partneriai negalimi.

*informacija bus papildyta artėjant paraiškų teikimo laikotarpiui

Untitled design - 2021-12-30T215506.780

Tikslinės sritys:

 • Didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą;
 • Skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą;
 • Diegti inovacijas, naujus technologinius procesus;
 • Vystyti žemės ūkio produktų rinkodarą.

Pasinaudokite parama, skirta į žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką




  Skip to content