fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Parama skirta užsiimantiems žemės ūkio veikla ir norintiems diegti inovacijas, didinti konkurencingumą bei didinti žemės ūkio produktų pridėtinę vertę.

Pagrindinis priemonės tikslas – didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Remiama veikla:

 • Vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • Augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams*:

 • Paraiškų teikimas 2022-06-01 – 2022-06-31
 • Galimi pareiškėjai :

-Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;

-Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

 • Teikiant paraiškas partneriai negalimi.

*informacija bus papildyta artėjant paraiškų teikimo laikotarpiui

Untitled design - 2021-12-30T215506.780

Tikslinės sritys:

 • Didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą;
 • Skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą;
 • Diegti inovacijas, naujus technologinius procesus;
 • Vystyti žemės ūkio produktų rinkodarą.

Pasinaudokite parama, skirta į žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką