fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

PARAMA TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTAMS

Birželio mėnesį prasideda paraiškų teikimas technologinės plėtros projektų paramai gauti.

Priemonės tikslas – skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu.

Remiama veikla – taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų priėmimas –  iki 2021 m. liepos mėn 5 d.;
  • Teikimas su partneriais – privalomas, bent su viena labai maža, maža ar vidutine įmone, kurios pajamos yra ne mažesnės kaip 3000 Eur;
  • Galimi pareiškėjai – mokslo ir studijų institucijos;
  • Projekto biudžetas – iki 100 000 Eur;
  • Intensyvumas – iki 100%*;
Parama technologinės plėtros projektams

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Išlaidos personalui: darbo užmokesčio išlaidos, komandiruočių išlaidos.
  • Išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai).
  • Išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms).
  • Tiesioginės išlaidos pagal paslaugų sutartis.

*-Yra papildomų salygų. Platesnės informacijos suteiks įmonės konsultantai.

Pasinaudokite galimybe gauti paramą Jūsų technologinės plėtros projektui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės pasiekti Jūsų užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką