→ COVID-19 PARAMA ←

PARAMA SPORTO BAZIŲ ATNAUJINIMUI

Parama esamų sporto bazių atnaujinimui – sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojama parama.

Pagrindinis priemonės tikslas – gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Projektai turi prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Finansavimas skiriamas esamoms sporto bazėms, kurios suprantamos kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo / sporto pratyboms, varžyboms ir / ar kitiems sporto renginiams rengti, kuriame vyksta / vyko pratybos, varžybos ar kiti sporto renginiai per pastaruosius dvejus
metus (2019 m. – 2020 m.)

Paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys.

Parama sporto baziu atnaujinimui

Prioritetinės sritys siekiant gauti paramą:

 • Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.
 • Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.
 • Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo (iki 29 metų) fizinis aktyvumas.
 • Asmenys skatinami reguliariai (2-4 kartus per savaitę) sportuoti.

*minėtų veiklų tęstinumas turi būti užtikrintas ne trumpiau kaip 3 metus po sporto projekto įgyvendinimo pabaigos.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimo terminas  iki 2021 m. kovo 1 d.;
 • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 48 mėn.;
 • Teikiant paraiškas partneriai galimi;
 • Didžiausia finansuojama suma – 450 000 Eur;
 • Mažiausia finansuojama suma – 8 000 Eur.
Parama sportui

Kokios išlaidos tinkamos finansuoti?

 • esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbai (išskyrus naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybą);
 • žemės sklypo statybos darbai, kurie būtini esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbams atlikti;
 • inžinerinės paslaugos ar su inžinerinėmis veiklomis susijęs darbo užmokestis (techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizės, techninės priežiūros,  projekto vykdymo techninės priežiūros, kt. inžinerinės paslaugos ir (ar) veiklos);
 • būtina įranga, kuri užtikrins sporto bazės naudojimą pagal paskirtį (pavyzdžiui, krepšinio stovai su lankais krepšinio salės remonto darbams, futbolo vartai futbolo aikštės atnaujinimo darbams, tribūnos aikštynui ir pan.);
 • mažoji architektūra (lauko suoliukai, šiukšlių dėžės);
 • baldai, kurie būtini sporto paskirties pastatams arba sporto paskirties inžineriniams statiniams funkcionuoti (pvz., persirengimo kambario spintelės, suoliukai ir pan.);
 • viešinimo išlaidos, skirtos užtikrinti projekto tęstinumo rodiklių pasiekimą, kurie turi būti pasiekti per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos;
 • projekto viešinimo išlaidoms;
 • kitos pagrįstos išlaidos, be kurių nebūtų pasiekti projekto tikslai.

Pasinaudokite galimybe esamų sporto bazių atnaujinimoparamos gavimui iš šiuo metu numatytu priemonių šiam sektoriui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto administravimas, padės padidinti verslo tvarumą ir siekti tikslų.

Pildyti paraišką