fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti 2022

Kviečiame ūkininkus, smulkaus ar vidutinio verslo juridinius asmenius  pasinaudoti „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Šiais metais įtraukta ir papildoma ūkio subjektų bendradarbiavimą skatinanti veikla – logistikos centrų kūrimas.

Pagrindinis priemonės tikslas – skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje.

Parama tiekimo grantinėms ir vietos rinkoms skatinti

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimo terminas nuo liepos 1 d. rugpjūčio 31d. 
 • Teikiant paraiškas partneriai privalomi.
 • Paramos dydis iki 1 500 000 Eur.
 • Kvietimo biudžetas 10 730 213 Eur.
 • Finansuojama dalis – 60 proc. tinkamų finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidų ir 100 proc. tinkamų finansuoti projekto bendrųjų, einamųjų bendradarbiavimo, einamųjų projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidų.
 • Remiama veikla – pagal priemonės veiklos sritį remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą.

Paramos dydis:

 • Parama vienam projektui negali viršyti 150 000 Eur be PVM: 

jei projekte dalyvauja skirtingų žemės ūkio sektorių subjektai, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 30 000 Eu r(šis ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams).

jei projekte dalyvauja vieno žemės ūkio sektoriaus subjektai, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 15 000 Eur.(šis ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams).

 • 250 000 Eur be PVM skiriant:

jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimui ir laikymui būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 50 000 Eur) (šis ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams).

 • Jei projekte numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau kaip 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, paramos suma vienam projektui negali viršyti: 

700 000 Eur be PVM, naudojant esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu; 

1 500 000 Eur, vykdant statinio (-ių) statybą, statinio (-ių) rekonstravimą, statinio (-ių) kapitalinį remontą.

Galimi pareiškėjai:

 • Ūkininkai;
 • Privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus;
 • Privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus;
 • Viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus.
Parama tiekimo grantinėms ir vietos rinkoms skatinti

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Iki 60% finansuojama:

 • Projekto reikmėms skirtos naujos N1, O2 ir SP (įrengta kaip maisto prekių pardavimo vieta) kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
 • Mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai ir (ar) krautuvai, išskyrus teleskopinius;
  Prekybiniai baldai (stelažai, lentynos, šaldymo vitrinos ir kt.) ir prekybinė įranga (svarstyklės, kasos aparatas ir kt.);
 • Fasavimo ir (arba) pakavimo įranga bei medžiagos;
 • Gaminamų produktų apdorojimo ir (arba) perdirbimo ir paruošimo realizacijai įranga;
 • Naujų statinių, naudojamų veiklai, susijusiai su žemės ūkio produkcijos gamyba ar sandėliavimu, kitos (ūkio) paskirties pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto, įskaitant infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (ar) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų) išlaidos. Statinių naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamos tik naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidos;
 • Statinių – prekybos vietų, logistikos centrų – paprastojo remonto išlaidos;
 • Regioniniam logistikos centrui įsteigti būtinų patalpų / ploto nuomos išlaidos;
  Internetinės parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidos, kurioms taikomas 25 Eur/mėn. fiksuotasis įkainis;
 • Prekybos automatas, susijęs su žemės ūkio ir (ar) maisto produktų prekyba.

Iki 100% finansuojama:

 • Susitikimų organizavimo išlaidos (patalpų nuoma, kelionės kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto ir kt. išlaidos);
 • Administracinių patalpų (biuro) nuomos išlaidos;
 • Kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos;
 • Darbo užmokestis projekto vadovui, neviršijantis vidutinio, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamo 2020 m. darbo užmokesčio Lietuvoje dydžio; skiriamas tuo atveju, kai projektas įgyvendinamas ne mažiau kaip 3-jų projekto grandinės dalyvių;
 • Projekto grandinės dalyvių dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių įsigijimo išlaidos (karantino dėl koronaviruso ligos (COVID-19 infekcijos) laikotarpiu);
 • Pardavėjo darbo užmokesčio išlaidos, kurioms taikomas parduotuvės pardavėjo fiksuotasis valandinis darbo užmokesčio įkainis – 3,93 Eur/val. ir profesinės grupės, apimančios kioskų ir turgaviečių pardavėjų bei maisto produktų gatvės pardavėjų fiksuotasis valandinis darbo užmokesčio įkainis – 3,93 Eur/ val. (fiksuotieji valandiniai įkainiai nustatyti darbo užmokesčiui, kurį sudaro darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis bei darbuotojui tenkančios valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų dalys). Išlaidos pardavėjo darbo užmokesčiui nustatomos pagal projekte numatytą įkurti prekybos vietų skaičių;
 • Logistikos centro darbuotojo darbo užmokesčio išlaidos, neviršijančios minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;
 • Prekyvietės patalpų / ploto nuomos ir išlaikymo išlaidos (įskaitant išlaidas, skirtas komunalinėms paslaugoms);
 • Dalyvavimo trumpalaikiuose renginiuose vietos nuomos (pvz.: mugėse, parodose ir pan.) išlaidos;
 • Transportavimo (kuro pirkimo, transporto nuomos, transportavimo paslaugų) išlaidos, susijusios su verslo plano įgyvendinamu, kurios gali sudaryti iki 50 proc. visų einamųjų projekto įgyvendinimo išlaidų;
 • Kasos aparato modifikavimo išlaidos;
 • Transportavimo (kuro pirkimo, transporto nuomos, transportavimo paslaugų) išlaidos, susijusios su mobiliu maisto produktų, taip pat kitų kasdienės paklausos prekių, įskaitant medikamentus, dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių tiekimu kaimo gyventojams (karantino dėl koronaviruso ligos (COVID-19 infekcijos) laikotarpiu), kurios gali sudaryti iki 50 proc. visų einamųjų projekto įgyvendinimo išlaidų;
 • Realizavimui būtinų apskaitos, sandėlio, užsakymų ir maršrutų valdymo ir kitų būtinų sistemų įsigijimo ar sukūrimo, palaikymo ir pritaikymo, taip pat sąsajų su el. parduotuvių ir svetainių sukūrimo paslaugų, išlaidos.

Pasinaudokite galimybe gauti paramą trumpųjų tiekimo grandinių veiklos vystymui bei bendradarbiavimui su kitais ūkio subjektais. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo tvarumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content