fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti 2023

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Kvietimas skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje.

Untitled design - 2023-01-17T120837.509

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimo terminas nuo vasario 1d. – balandžio 3d. 
 • Paramos dydis iki 1 500 000 Eur.
 • Kvietimo biudžetas 4 934 917 Eur.
 • Finansavimo intensyvumas iki 100%.
 • Partneriai – būtini (fiziniai arba labai maži, maži ir vidutiniai (MVĮ) juridiniai, viešieji juridiniai asmenys).
 • Galimi pareiškėjai:

– fiziniai asmenys bei privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara;

– privatūs juridiniai asmenys (MVĮ), užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba).

Projektų finansavimas:

 • Vienam trumpųjų grandinių kūrimo ir vystymo projektui gali būti skirta iki 150 tūkst. Eur;
 • Iki 250 000 Eur (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur), jeigu: 

–  projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms;

– numatytos investicijos sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių.

 • Kai projekte planuojama kurti ar naudoti regioninio lygmens logistikos centrus*:

– iki 700 000  Eur (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 200 000 Eur), jei naudojama esamos logistikos infrastruktūra ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu;

–  iki 1 500 000 Eur (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 500 000 Eur), jei vykdoma statinio (-ių) statyba, statinio (-ių) rekonstravimas, statinio (-ių) kapitalinis remontas.

* investicijos regioninio lygmens logistikos centro kūrimui ir (arba) naudojimui turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

Pasinaudokite galimybe gauti paramą trumpųjų tiekimo grandinių veiklos vystymui bei bendradarbiavimui su kitais ūkio subjektais. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo tvarumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content