fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI

Priemonės tikslas – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Remiama veikla – investicijos, skirtos ne žemės ūkio veiklai plėtoti – naujų statinių statyba, statinių rekonstravimas, arba kapitalinis remontas; naujos technikos ar įrenginių įsigijimas. Taip pat priemonė finansuoja verslo infrastruktūrą projekto įgyvendinimo vietoje, taip pat ir bendras projekto išlaidas*

* – Yra papildomų sąlygų. Platesnės informacijos suteiks konsultantai.

E-verslas_web_FeroxBaltic_2

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų teikimo terminas – nuo 2021 09 01 iki 2021 10 29.
  • Projekto trukmė – iki 24 mėn. (bet ne ilgiau kaip iki 2023 12 31).
  • Galimi pareiškėjai – fiziniai asmenys, kurių ataskaitiniais metais gautos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių; arba Juridiniai asmenys, kurių pardavimo pajamos ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių.
  • Didžiausia paramos suma – 200 000 Eur (už vieną darbo vietą suteikiama iki 50 000 Eur parama)
  • Paramos intensyvumas – iki 50 proc.
  • Teikiant paraišką partneriai negalimi.

Pasinaudokite parama skirta ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse. O įmonė Ferox Baltic padės siekti užsibrėžtų tikslų ir kompetentingai parengti projektą.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką