fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

PARAMA ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI

Vasario 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonių priėmimo 2021 metais grafikas. Šiais metais paraiškas bus galima teikti iki 16 priemonių. Kviečiame susipažinti su keliomis iš jų.

Parama žuvininkystės sektroiui. Akvakultūra. Žvejyba. Ferox Baltic projektų rengimas ir administravimas. Verslo konsultacijos.

PRIEMONĖ „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“

Priemonės tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

Remiama veikla –  produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją).

Svarbu žinoti:

 • Pareiškimo terminas: nuo 2021-05-31 iki 2021-07-30.
 • Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (MVĮ), užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.
 • Priemonė finansuoja – produktyvias investicijas į akvakultūrą, akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimą; akvakultūros ūkių modernizavimą, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą, taip pat akvakultūros ūkių modernizavimą ir gerinimą, susijusį su gyvūnų gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą.*

*-Ši priemonė taip pat finansuoja kitas išlaidas. Daugiau informacijos suteiks konsultantai.

PRIEMONĖ „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“

Priemonės tikslas – vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas.

Remiama veikla – investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą.

Svarbu žinoti:

 • Paraiškų pateikimo terminas – nuo 2021 06 30 iki 2021 08 30. 
 • Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos, vidutinės (MVĮ) ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra. Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.
 • Paraiškos intensyvumas – MVĮ iki 50 proc., didelės įmonės – 30 proc.

PRIEMONĖ „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“

Priemonės tikslas žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.

Remiama veikla – energijos vartojimo efektyvumo didinimo išlaidos, aplinkos apsaugos gerinimas, darbo saugos ir sąlygų gerinimas – pagal priemonę remiamas iškrovimo vietų infrastruktūros gerinimas, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius.

Svarbu žinoti:

 • Paraiškų pateikimo terminas – nuo 2021 04 19 iki 2021 06 18.
 • Galimi pareiškėjai – savivaldybės administracija; valstybės arba savivaldybės įstaiga; valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos; saugomų teritorijų direkcijos, įmonės.
 • Teikimas su partneriais privalomas, su verslinės žvejybos įmones vienijančia(omis) asociacija(omis).
 • Parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai.
 • Pareiškėjas privalo atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas; arba projekte numatytiems statybos darbams, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, turėti statybą leidžiantį dokumentą.
Parama žuvininkystės sektroiui. Akvakultūra. Žvejyba. Ferox Baltic projektų rengimas ir administravimas. Verslo konsultacijos.
Parama žuvininkystės sektroiui. Akvakultūra. Žvejyba. Ferox Baltic projektų rengimas ir administravimas. Verslo konsultacijos.

PRIEMONĖ „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (supaprastinta parama)

Paramos tikslas – akvakultūros įmonių – labai mažų, mažų ir vidutinių (MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

Remiama veikla – pagal priemonę remiamos produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją).

Svarbu žinoti:

 • Paraiškų pateikimo terminas – Nuo 2021 04 19 iki 2021 06 18.
 • Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos bei vidutinės įmonės (MVĮ) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.
 • Teikiant paraiškas partneriai negalimi.

Pasinaudokite galimybe gauti paramą žuvininkystės veiklai. O įmonė Ferox Baltic padės siekti užsibrėžtų tikslų ir kompetentingai parengti projektą.

Daugiau informacijos apie šias priemones suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką