fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Paskolos tipinių gamybos paskirties pastatų statybai

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Paskola, kuri yra skirta ekonominės infrastruktūros sukūrimui, tipinės gamybos, pramonės ar mokslo paskirties pastatų naujai statybai ar rekonstravimui.

Tipiniai gamybos paskirties pastatai – gamybos, pramonės arba mokslo paskirties pastatai, kaip jie apibrėžti Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, pastatyti, naujai statomi ar rekonstruojami laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose, kurie yra įsteigti ar steigiami pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 9¹ straipsnį, jeigu jų teritorijos vystymo projektui Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas (toliau – pramonės parkai), ir kitose Lietuvos Respublikos pramoninėse teritorijose, kai projektus įgyvendina savivaldybės.

Paskola gamybos statinių statybai ir infrastruktūrai

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas – nuo 2022 m. gegužės 30 d.
 • Paskolos maksimalus dydis – iki 10 mln. eurų;
 • Palūkanos – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose ir jų rajonuose metinė fiksuota palūkanų norma 1,5%., kituose Lietuvos Respublikos regionuose – 1%;
 • Terminas – iki 180 mėnesių (15 metų) įskaitant paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpį;
 • Paskolos panaudojimo terminas – iki 24 mėn. nuo Paskolos sutarties pasirašymo dienos su galimybe šį terminą pratęsti laikotarpiui ne ilgesniam nei 12 mėn. Per paskolos panaudojimo terminą paskola turi būti panaudota projekto investicijoms atlikti.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • tipinio gamybos paskirties pastato naujos statybos ir (ar) rekonstravimo išlaidos;
 • pasirengimo statybai išlaidos (pastato techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento išdavimas);
 • žemės sklypo sutvarkymo išlaidos;
 • infrastruktūros sklype įrengimo ir sutvarkymo išlaidos;
 • inžinerinių tinklų sklype ir inžinerinių sistemų pastate įrengimo ir (ar) sutvarkymo išlaidos;
 • tipinio gamybos paskirties pastato statybos techninės priežiūros, Projekto vykdymo priežiūros išlaidos.

Galimi pareiškėjai tik juridiniai asmenys:

 • Laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, jos dukterinė įmonė;
 • Pramonės parko operatorius;
 • Savivaldybė (savivaldybių vykdomosios institucijos).

Pasinaudokite paskolos gamybos paskirties pastatų statybai galimybėmis. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir dokumentų  parengimas, padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content