fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

Planuojami kvietimai atsinaujinančių energijos šaltinių srityje

Šiuo metu visai Europai siekiant energetinės nepriklausomybės, didinant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo mastą, jiems įsigyti bus skelbiama ne viena ES finansavimo priemonė.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai – vienas iš 2021- 2027m. ES finansavimo laikotarpio prioritetų.

Ruoškitės planuojamiems kvietimams, skirtiems didinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą.

Pagrindinės atsinaujinančių energijos išteklių rūšys:

 • Saulės energija – vienas pagrindinių atsinaujinančių energijos išteklių. Vis daugiau pramonės įmonių naudoja šią alternatyvią energiją įmonės vidiniam elektros energijos vartojime, taip pat nemažai fizinių asmenų naudoja saulės energiją savo buityje;
 • Vėjo energija – oro judėjimo panaudojimas tiek sausumoje, tiek atviroje jūroje ar vandenyne pastatytų vėjo jėgaines sukimui;
 • Hidroenergija – tekančio vandens (upių) panaudojimas hidroelektrinių sukimui;
 • Biokuras – augalų biomasės panaudojimas šilumos ir elektros energijos gamyboje;
 • Biodegalai – iš biomasės išgaunamas etanolis, dyzelinas arba metanas;
 • Geoterminė energija – Žemės gelmėse esančios šilumos panaudojimas.

 

Untitled design - 2022-05-20T142053.382

Planuojami kvietimai:

 • Diegti pažangias technologijas, investicijų programas pereinant prie mažesnio iškastinio kuro naudojimo, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms.

– Paraiškų teikimas 2022 m. II – III ketvirtyje

– Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys

-Planuojamas kvietimo biudžetas iki 20 mln. Eur.

 • Įgyvendinti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI ) gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje (kelios kvietimų datos).

-Paraiškų teikimas 2022 m. II – III ketvirčių pabaigose

-Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai (MVĮ ir didelės įmonės) asmenys, įskaitant savivaldybes, daugiabučių namų bendrijas ar administratorius.

-Planuojamas kvietimų biudžetas iki 22,2 mln. Eur.

 • Didinti AEI dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus.

-Paraiškų teikimas 2022 m. III ketvirtyje 

-Galimi pareiškėjai labai mažos įm., mažos įm., ūkininkai, atsinaujinančių energijos išteklių bendrijos, piliečių energetikos bendrijos

-Planuojamas vieno kvietimo biudžetas iki 60 mln. Eur.

 • Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje (keli kvietimai).

-Paraiškų teikimas 2022 m. III – IV ketvirčiuose

-Galimi pareiškėjai Įmonės, įstaigos, institucijos, savivaldybės, vežėjai, Lietuvos automobilių kelių direkcija.

-Planuojamas vieno kvietimo biudžetas iki 69 mln. Eur. 

 • Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos (keli kvietimai).

-Paraiškų teikimas  2022 m. III ketvirtį.

-Galimi pareiškėjai verslo ir mokslo atstovai; biudžetinės įstaigos; pramonės įmonės; mažos ir vidutinės įmonės.

-Planuojamas vieno kvietimo biudžetas iki 115,26 mln. Eur.

 • Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones centrinės valdžios viešuosiuose pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse.

-Paraiškų teikimas 2022 m. IV ketvirčio pabaigoje (keli kvietimai).

-Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys.

-Planuojamas vieno kvietimo biudžetas iki 13 mln. Eur. 

 • Savivaldybių oro monitoringo sistemos modernizavimas.

-Paraiškų teikimas 2022 m. IV ketvirtyje.

-Planuojamas biudžetas iki 7 mln. Eur. 

Pasinaudokite paramos galimybe ir jau dabar sužinokite, kokiuose projektuose galėtumėte dalyvauti. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie paramos galimybes suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content