fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

PRAMONĖS SKAITMENINIMAS

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Jus domina technologinis auditas, pramonės skaitmenizavimas, o galiausiai – ir gamybos įrangos modernizavimas, tačiau nežinote, nuo ko pradėti, abejojate, ar jų investicijos bus naudingos, efektyvios bei tikslingos?

Parama skirta technologiniam auditui įmonėse atlikti bei gamybos procesų įrangos, su integruotomis skaitmeninimo technologijomis, diegimui:

 • ji sudarytų sąlygas darbo našumui didinti;
 • parama leistų inicijuoti pokyčius;
 • finansinė paskata padėtų kur kas efektyviau diegti skaitmenines technologijas gamyboje ir kt.

Kokios išlaidos tinkamos finansuoti?

Gautas lėšas galima panaudoti technologiniam auditui atlikti, technologinio audito nuostatų priežiūrai įgyvendinti (pvz., technologinio konsultavimo paslaugoms apmokėti).

Taip pat į finansuojamas išlaidas įtrauktas įmonių skaitmenizavimas plačiąja prasme:

 • parama skirta skaitmeninėms technologijoms, su jomis susijusiems sprendimams diegti;
 • reikiamai įrangai įsigyti;
 • lizingo išlaidoms padengti ir kt.

Kokius kriterijus turi atitikti įmonės, teikiančios paraiškas paramai gauti?

 1. Paraiškas gali teikti įmonės, vykdančios kasybos ir karjerų eksploatavimo veiklą, išskyrus vykdančias šias ekonomines veiklas:
  • Paraiškas pildyti gali labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės;
  • Projekto trukmė – iki 36 mėn.;
  • Teikiant paraiškas partneriai negalimi;
  • Bendras paramos priemonės biudžetas – 15,3 mln. Eur.;
  • Visais, su paramos priemone susijusiais klausimais, konsultuoja UAB „Ferox Baltic“.
 2. Paraiškos kriterijus atitinkate, jei veiklą vykdote ne trumpiau nei 1 m.
 3. Iš pačių pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 finansinius metus kasmet turėjote gauti ne mažesnes nei 145 tūkst. eurų pajamas.
 4. Jei veiklą vykdote trumpiau nei 3 m., bendros per tą laiką parduotos produkcijos pajamos taip pat turi būti ne mažesnės nei 145 tūkst. Eur.

Pramonės skaitmenizavimas – vienas iš sėkmingo verslo garantų, tad pasinaudokite unikalia galimybe padidinti verslo patrauklumą. Domina gamybos procesų skaitmenizavimo galimybės ir perspektyvos? Kviečiame konsultuotis ir teikti paraiškas.

Pildyti paraišką


  Skip to content