fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Ieškote finansavimo inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingiems moksliniams tyrimams ar eksperimentinei plėtrai, tačiau nežinote nuo ko pradėti?

Parama skirta skatinti įmones investuoti į inovacinius gaminius, paslaugas ar procesus kurti reikalingą  MTEP (moksliniai tyrimai ir ekprerimentinė plėtra), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą  ir plėtrą. Remiama veikla:

 • MTEP- moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra;
 • įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir  inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
 • naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Kokios išlaidos tinkamos finansuoti?

 • techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis*;
 • paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis*;
 • sąnaudas, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam  inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams*;
 • projekto veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto įsigijimo*;
 • MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo ar  kapitalinio remonto*;
 • tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos aprūpinimo*;
 • kompiuterinės technikos įsigijimo*;
 • įsigijimui su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentų, licencijų,  praktinės patirties (know-how) ir kito intelektinio turto*;
 • sertifikavimo paslaugų pirkimo;
 • personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių.

*- kiekvienas punktas turi atskirus reikalavimus.

Kokius kriterijus turi atitikti įmonės, teikiančios paraiškas paramai gauti?

 • Paraiškas gali teikti privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) bei  viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
 • Galimi partneriai: privatieji juridiniai asmenys ar mokslo ir studijų institucijos;
 • Projekto trukmė – iki 36 mėn.;
 • Didžiausias galimas finansavimas – 3 000 000 Eur (paramos intensyvumas iki 60%).
 • Visais, su paramos priemone susijusiais klausimais konsultuoja UAB „Ferox Baltic“.

Priemonė „Eksperimentas“ – viena iš sėkmingiausių priemonių prisidedančių prie verslo plėtros! Pasinaudokite unikalia galimybe padidinti verslo patrauklumą. Kviečiame konsultuotis ir ruoštis paramos įsisavinimui.

Pildyti paraišką
  Skip to content