fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Skatinamas aplinkosaugos vadybos sistemos pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas: 2022m. gruodžio 28d. – 2023m. vasario 28d. 
 • Didžiausia finansavimo suma 60 500 Eur. 
 • Biudžetas 6 050 000 Eur
 • Paramos intensyvumas iki 95 %. tinkamų finansuoti išlaidų 
 • Galimi pareiškėjai: Ne pramonės srityje ne trumpiau nei 12 mėn. veikiančios smulkaus ir vidutinio verslo įmonės (SVV).
 • Partneriai nėra galimi.
Untitled design - 2022-12-15T134710.084

Finansuojamos veiklos:

 1. Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra;
 2. Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai:

2.1.aplinkai palankių produktų prototipų, atitinkančių užbaigtą 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, sukūrimą arba esminį patobulinimą; 

2.2. aplinkai palankių produktų sukūrimą arba esminį patobulinimą ir įdiegimą/naudojimą pareiškėjo įmonėje arba įvedimą į rinką (projekto metu vykdant bent vieno MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą);

2.3.aplinkai palankių produktų įdiegimą/naudojimą pareiškėjo įmonėje.  

 1. Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES ATLPS;
 2. Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas);
 3. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES ATLPS;
 4. Įvertinti antrinių žaliavų inovacijų ir prekybos platformos sukūrimo poreikį Lietuvoje.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Vykdant 2.1. ir 2.2. finansuojamų veiklų punktuose nurodytas poveikles – projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (toliau – darbo užmokesčio išlaidos). Vykdant šias poveikles, projekto dydis apskaičiuojamas įtraukiant darbo užmokesčio išlaidas ir taikant darbo užmokesčio 40 procentų fiksuotąją norma, kuri apmokama nuo tinkamų finansuoti darbo užmokesčio išlaidų ir skirta likusioms tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms padengti.
 • Vykdant finansuojamų veiklų 2.3 punkte nurodytą poveiklę – aplinkai palankaus produkto įsigijimas ir įdiegimas. Patiriant šias išlaidas taikoma fiksuotoji suma, kuri nustatoma pagal 3 komercinius pasiūlymus.

Pasinaudokite paramos galimybe aplinkosaugos vadybos sistemų diegimui ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content