→ COVID-19 PARAMA ←

SPORTO FINANSAVIMAS

Sporto finansavimas – sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojama parama sporto projektams.

Pagrindinis priemonės tikslas – finansuoti sporto projektus, kurie prisideda prie Lietuvos Respublikos sporto strategijos įgyvendinimo.

Paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys.

man running backgorund made with dynamic particles

Prioritetinės sritys siekiant gauti paramą:

 • renginių organizavimas*;
 • fizinio aktyvumo veiklos skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą*;
 • sporto inventoriaus įsigijimas*;
 • kvalifikacijos tobulinimas*.

*- kiekviena veikla turi atskirus reikalavimus.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimo terminas 2020 m. lapkričio ir gruodžio mėn.;
 • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 48 mėn.;
 • Teikiant paraiškas partneriai negalimi;
 • Didžiausia finansuojama suma – 450 000 Eur;
 • Mažiausia finansuojama suma – 3000 Eur.

Kokios išlaidos tinkamos finansuoti?

 • Ilgalaikis turtas;
 • Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;
 • Darbo užmokestis;
 • Administravimo išlaidos.

2020 metų kvietimas teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektams yra paskutinis iš viso numatyto finansavimo. Pasinaudokite paskutine galimybe paramos gavimui iš šiuo metu numatytu priemonių šiam sektoriui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto administravimas, padės padidinti verslo tvarumą ir siekti tikslų.

Pildyti paraišką