fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansavimas didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą informacinių ir ryšių technologijų srityje.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų teikimas iki 2023m. kovo 3d. 
  • Finansavimas nuo 200 000 Eur iki 600 000 Eur.
  • Biudžetas 2 989 952 Eur. 
  • Paramos intensyvumas iki 40 %. tinkamų finansuoti išlaidų.
  • Tinkami pareiškėjai – MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje.
  • Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.
Untitled design - 2023-01-04T204136.797

Remiamos veiklos:

Naujų produktų / technologijų diegimas*: bus finansuojamas naujų technologinių sprendimų skirtų gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimui diegimas (taikymas), kurių dėka padidėtų darbo našumas Lietuvos gamybos įmonėse.

*Diegimas suprantamas kaip pradinė investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Išlaidos, reikalingos projekto įgyvendinimui (įranga, viešinimas, konsultacijos, komandiruotės, darbo užmokestis ir pan.).

Kurkite partnerystes bei didinkite konkurencingumą informacinių ir ryšių technologijų srityje. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
    Skip to content