fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

Kviečiame teikti paraiškas priemonei „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje

Pagrindinis priemonės tikslas – didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

 • Paraiškų teikimas iki 2022 06 08
 • Paramos dydis – nuo 200 000Eur. iki 600 000Eur. 
 • Projektą finansuojama dalis – iki 50%.

Paraiškas gali teikti:

 • MVĮ (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės), įsteigtos Lietuvos Respublikoje.
 • Tinkami partneriai*: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.

*Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. 

Untitled design - 2022-04-07T203620.833

Remiama veikla ir tinkamos finansuoti sąlygos:

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Ilgalaikis turtas;
 • Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;
 • Komandiruotės ir kelionės;
 • Darbo užmokestis.

Remiamos veiklos:

 • Naujų produktų / technologijų diegimas*:

Kurie padėtų, pavyzdžiui, modernizuoti gamybos linijas pereinant prie beatliekinės gamybos, įgalinant pakartotinį atliekų panaudojimą ar kitus žiedinės ekonomikos principus, tuo pačiu mažinant CO2 emisijas ar energijos suvartojimą, diegimas (taikymas), Lietuvos subjektuose.

*Diegimas suprantamas kaip pradinė investicija, t. y., investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

Pasinaudokite paramos galimybėmis verslui žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės padidinti Jūsų verslo efektyvumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content