fbpx
→ COVID-19 PARAMA ←

ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS PRODUKTŲ PERDIRBIMAS

Kviečiame teikti paraiškas „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.

Pagrindinis priemonės tikslasinvesticijų į perdirbimo sektorių skatinimas

Remiamos veiklos: 

 • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
 • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
 • kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;
 • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu;
 • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu;
 • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.
Parama zvejybos ir akvakulturos produktu perdirbimui. Ferox Baltic konsultacijos, paraiškų dokumentacijos paruošimas

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimo terminas nuo 2021 spalio 14 d. iki 2021 gruodžio 13 d.
 • Projekto trukmė – 24 mėn.
 • Teikiant paraiškas partneriai negalimi.
 • Paramos dydis iki 1 200 000 Eur.
 • Projektą finansuojama dalis – iki 50%.
 • Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių (pvz.: žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų ir jų šalutinių produktų, atliekų laikymo, perdirbimo įrangai skirtų patalpų ir kt.) naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas.
 • Naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje.
 • Programinės įrangos, skirtos įmonės gamybos valdymui, planavimui, įmonės veiklos procesų valdymui ir organizavimui, įsigijimas.
 • N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios nepriskiriamos prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas (ne daugiau kaip 2 vienetai), jeigu įrodomas jų techninis poreikis (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), skirtas projekto reikmėms, įsigijimas ir išlaidos, susijusios su transporto pritaikymu žaliavos ir (arba) produkcijos gabenimo reikmėms (komerciniuose pasiūlymuose / išduotoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma transporto kategorija bei kėbulo tipo kodas). Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja technika buvo įregistruota juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, pareiškėjas turi pateikti to juridinio asmens rašytinį patvirtinimą, kad technika nebuvo eksploatuota. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų. N1 klasės transporto priemonėms įsigyti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų (be PVM) suma gali sudaryti 30 000 Eur (kompensuojant išlaidas priklausomai nuo pareiškėjui taikomo paramos intensyvumo).
 • Projekto bendrosios išlaidos iki 5 proc. kitų tinkamų finansuoti.
 • Projekto viešinimo išlaidos.

Supaprastinta parama. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas.

 • Paraiškų pateikimo terminas nuo 2021 spalio 7 d. iki 2021 gruodžio 6 d.
 • Projekto trukmė – 24 mėn.
 • Teikiant paraiškas partneriai negalimi.
 • Paramos dydis iki 50 000 Eur.
 • Projektą finansuojama dalis – iki 50%.
 • Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 • Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių (pvz.: žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų ir jų šalutinių produktų, atliekų laikymo, perdirbimo įrangai skirtų patalpų ir kt.) naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas;
Naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje.

– Programinės įrangos, skirtos įmonės gamybos valdymui, planavimui, įmonės veiklos procesų valdymui ir organizavimui, įsigijimas.

– N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios nepriskiriamos prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas (ne daugiau kaip 2 vienetai), jeigu įrodomas jų techninis poreikis (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), skirtas projekto reikmėms, įsigijimas ir išlaidos, susijusios su transporto pritaikymu žaliavos ir (arba) produkcijos gabenimo reikmėms (komerciniuose pasiūlymuose / išduotoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma transporto kategorija bei kėbulo tipo kodas). Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja technika buvo įregistruota juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, pareiškėjas turi pateikti to juridinio asmens rašytinį patvirtinimą, kad technika nebuvo eksploatuota. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų. N1 klasės transporto priemonėms įsigyti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų (be PVM) suma gali sudaryti 30 000 Eur (kompensuojant išlaidas priklausomai nuo pareiškėjui taikomo paramos intensyvumo).

– Projekto bendrosios išlaidos iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų.

– Projekto viešinimo išlaidos.

Pasinaudokite galimybe gauti paramą Jūsų verslo investicijoms žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo tvarumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką