fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansavimas, skirtas įmonių dekarbonizacijai ir darbo vietų kūrimui.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Paraiškų teikimas: tikimasi 2023m. liepos mėnesį. 
  • Projektu siekiama ne tik sumažinti didesnį kiekį tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitoje nurodytu bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu, tačiau ir sukurti didesnį kiekį tvarių darbo vietų ir ne mažiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos jas išlaikyti.
  • Kartu su paraiška reikia pateikti energijos vartojimo audito ataskaitą, parengtą ne anksčiau nei 2 metai iki paraiškos pateikimo. 
Untitled design - 2023-01-19T110700.852

Tinkami pareiškėjai:

Pramonės įmonė:

  • kuri veikia ne trumpiau kaip 3 metus;
  • kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur (jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė) ir 145 000 Eur (jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė).

Pasinaudokite paramos galimybe sumažinti didesnį kiekį tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bei darbo vietų kūrimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką