fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti 2023 (II)

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio ir maisto produktų grandinę per kokybės sistemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, skatinant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpąsias tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas bei tarpšakines organizacijas; žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšių stiprinimas, įskaitant geresnio aplinkosaugos valdymo ir aplinkosaugos veiksmingumo siekimą; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą; inovacijų skatinimas, bendradarbiavimas ir žinių bazės vystymas kaimo vietovėse.

Bandomieji vizualai (17)

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas birželio 1d. – liepos 31d. 
 • Finansavimas projektui iki 1 500 000 Eur.
 • Kvietimo biudžetas 4 870 243Eur.
 • Finansavimo intensyvumas iki 100%.
 • Partneriai – būtini (fiziniai arba labai maži, maži ir vidutiniai (MVĮ) privatūs, viešieji juridiniai asmenys).
 • Galimi pareiškėjai:

– Fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.
– Privatūs juridiniai asmenys, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara;
– Privatūs juridiniai asmenys (MVĮ), užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba);
– Viešieji juridiniai asmenys (MVĮ), veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą.

Projektų finansavimas:

Didžiausia paramos suma projektui nustatoma pagal projekto grandinės dalyvių skaičių (ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams):

 • Parama projektui negali viršyti 150 000 Eur;
 • Parama projektui negali viršyti 250 000 Eur, jei projekte numatytos investicijos,
  susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas
  teikiančioms įstaigoms ar įmonėms;
 • Projektui, kai numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu, paramos suma negali viršyti:
  – 700 000 Eur be PVM, naudojant esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu;
  – 1 500 000 Eur be PVM, vykdant statinio (-ių) statybą, statinio (-ių) rekonstravimą, statinio (-ių) kapitalinį remontą. 

Pasinaudokite galimybe gauti paramą trumpųjų tiekimo grandinių veiklos vystymui bei bendradarbiavimui su kitais ūkio subjektais. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti Jūsų verslo tvarumą ir siekimo užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką
  Skip to content