fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

ES parama ir investicijos

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00
 • Konsultacijos ES struktūrinių fondų investicijų pritraukimo klausimais.
 • Investicijoms gauti reikiamos dokumentacijos rengimas.
 • ES finansuojamų projektų administravimas ir priežiūra.
 • Finansavimas aplinkai draugiškų ir inovatyvių technologijų kūrimui…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas vykdantiems mokslinę ir eksperimentinę veiklas…

  Skaityti daugiau

  Parama inovacijoms, didinančioms integraciją į tarptautines vertės grandines ir investicijoms į dizaino ir organizacines inovacijas…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas lietuviškos kilmės gaminių persertifikavimui…

  Skaityti daugiau

  Parama diegti AEI bei kurti technologijas…

  Skaityti daugiau

  Įrangos įsigijimas ir energijos efektyvumas…

  Skaityti daugiau
  Eurostars 3 programos parama MTEP

  Parama iki 80% taikomiesiems moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vykdyti…

  Skaityti daugiau

  Subsidija įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones…

  Skaityti daugiau

  Valstybės kompensacija biometano dujų gamybos ir valymo įrenginių įrengimui...

  Skaityti daugiau

  Finansavimas naujų aplinkai palankių produktų ir technologijų diegimui ir įsigijimui…

  Skaityti daugiau

  Parama gamtos, aplinkos apsaugos, klimato veiksmų ir perėjimo prie švarios energijos projektams

  Skaityti daugiau

  Kompensacinė išmoka sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse…

  Skaityti daugiau

  Finansavima diegti pažangias technologijas, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (1-4 kūrimo etapai/ nuo idėjos iki prototipo) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (4-5/6 kūrimo etapai/ nuo prototipo iki produkto) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (5/6-9 kūrimo etapai/ nuo gaminio iki išėjimo į platesnes rinkas) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Parama sporto renginių, skatinančių tvarumą socialinę atsakomybę, rengimui

  Skaityti daugiau

  Parama ketinantiems investuoti į specializuotą žemės ūkio sektorių…

  Skaityti daugiau

  Parama, skirta didinti ūkio pridėtinę vertę bei modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio potencialą…

  Skaityti daugiau

  Kultūros profesionalų mobilumo bei domėjimosi meno ir kultūros procesais didinimui…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas inovacijoms, skirtoms moksliniams tyrimams ar eksperimentinei plėtrai kurti bei vykdyti …

  Skaityti daugiau

  Verslo plano, reikalingo paskolai tyrimams ir bandymams vykdyti naujiems produktams ar paslaugoms, technologijoms kurti, rengimas…  

  Skaityti daugiau
  Paskola gamybos statinių statybai ir infrastruktūrai

  Paskola skirta tipinės gamybos pastatų naujai statybai ar rekonstravimui. …

  Skaityti daugiau

  Parama, skirta mažinti tarptautinės prekybos su trečiosiomis šalimis apribojimų padarinius…

  Skaityti daugiau

  Priemonė palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių verslams, nukentėjusiems nuo…

  Skaityti daugiau

  Palankesnės sąlygos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti finansavimą vykdomiems verslo projektams…

  Skaityti daugiau

  Parama mažinti socialinę atskirtį bei kurti darbo vietas socialiai pažeidžiamoms asmenų..

  Skaityti daugiau

  Pildykite užklausą
   img
   Skip to content