fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←

ES parama ir investicijos

 • Konsultacijos ES struktūrinių fondų investicijų pritraukimo klausimais.
 • Investicijoms gauti reikiamos dokumentacijos rengimas.
 • ES finansuojamų projektų administravimas ir priežiūra.
 • Eurostars 3 programos parama MTEP

  Parama iki 300 000 Eur taikomiesiems moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vykdyti…

  Skaityti daugiau

  Parama, skirta pradėti ir plėsti veiklą įvairiuose Lietuvos rajonuose atsižvelgiant į rajonų strategijas…

  Skaityti daugiau

  Papildomas finansavimas diegti atsinaujinančius energijos šaltinius bei kurti technologijas pramonės įmonėse…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas, skirtas tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje  ir kartų kaitos lengvinimas…

  Skaityti daugiau

  Parama, skirta didinti ūkio pridėtinę vertę bei modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio potencialą…

  Skaityti daugiau

  Prisidėkite prie krašto apsaugos kurdami taktinio lygmens skraidančius šaudmenis…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas didinti įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (1-4 kūrimo etapai/ nuo idėjos iki prototipo) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (4-5/6 kūrimo etapai/ nuo prototipo iki produkto) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (5/6-9 kūrimo etapai/ nuo gaminio iki išėjimo į platesnes rinkas) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Subsidijos nuo COVID – 19 nukentėjusiems atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams…

  Skaityti daugiau

  Verslo plano, reikalingo ,,INVEGA“ tiesioginėms COVID – 19 paskoloms gauti, rengimas…

  Skaityti daugiau

   Kūrėjų iš skirtingų sektorių, kurie kurtų ir testuotų inovatyvius sprendimus, sietinus su žiedine ekonomika, telkimas…

  Skaityti daugiau

  2022 m. planuojami kvietimai, skirti didinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą…

  Skaityti daugiau

  Jaunimo užimtumo ir visuomenės pokyčių skatinimas per socialinį verslumą…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas inovacijoms, skirtoms moksliniams tyrimams ar eksperimentinei plėtrai kurti bei vykdyti …

  Skaityti daugiau

  Parama mažinti socialinę atskirtį bei kurti darbo vietas socialiai pažeidžiamoms asmenų..

  Skaityti daugiau

  Parama gamtos, aplinkos apsaugos, klimato veiksmų ir perėjimo prie švarios energijos projektams

  Skaityti daugiau

  Pildykite užklausą
   img
   Skip to content