→ COVID-19 PARAMA ←

ES parama ir investicijos

  • Konsultacijos ES struktūrinių fondų investicijų pritraukimo klausimais.
  • Investicijoms gauti reikiamos dokumentacijos rengimas.
  • ES finansuojamų projektų administravimas ir priežiūra.
  • Pildykite užklausą