fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

ES parama ir investicijos

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00
 • Konsultacijos ES struktūrinių fondų investicijų pritraukimo klausimais.
 • Investicijoms gauti reikiamos dokumentacijos rengimas.
 • ES finansuojamų projektų administravimas ir priežiūra.
 • Technologiniams sprendimams, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas startuoliams darbui technologijų srityje…

  Skaityti daugiau

  E. komercijos modeliams, persiorientavimui į skaitmeninimą…

  Skaityti daugiau
  Eurostars 3 programos parama MTEP

  Finansuojami mažųjų ir vidutinių įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai…

  Skaityti daugiau

  Vykdantiems mokslinę ir eksperimentinę veiklas…

  Skaityti daugiau

  Finansinė parama, skirta įsigyti saulės elektrines…

  Skaityti daugiau

  Kurti ir vystyti preakceleravimo programas, vykdyti SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas technologiniams elektros energijos sprendimams…

  Skaityti daugiau

  Klimato kaitos poveikio ir jūros aplinkos stebėjimo technologijoms…

  Skaityti daugiau

  Sukurti saugią ir patikimą informacinę aplinką…

  Skaityti daugiau

  Parama inovacijoms, didinančioms integraciją į tarptautines vertės grandines ir…

  Skaityti daugiau

  Iinvesticijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą…

  Skaityti daugiau

  Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimui ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimui…

  Skaityti daugiau

  Ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą…

  Skaityti daugiau

  Parama projektams, susijusiems su aplinkosauga ir klimato kaita…

  Skaityti daugiau

  Vykdantiems ar ketinantiems vykdyti veiklą rajonuose…

  Skaityti daugiau

  Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ augimo skatinimas…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (1-4 kūrimo etapai/ nuo idėjos iki prototipo) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (4-5/6 kūrimo etapai/ nuo prototipo iki produkto) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (5/6-9 kūrimo etapai/ nuo gaminio iki išėjimo į platesnes rinkas) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Verslo plano, reikalingo paskolai naudojantis paskolų teikimo priemone ,,Perspektyva”, gauti…

  Skaityti daugiau

  Palankesnės sąlygos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti finansavimą verslo projektams…

  Skaityti daugiau

  Verslo plano rašymas lengvatinėms paskoloms investicijoms arba apyvartinėms lėšoms finansuoti…

  Skaityti daugiau

  Diegti pažangias vandenilio technologijas….

  Skaityti daugiau

  Viešųjų vandenilio pildymo punktų įrengimui…

  Skaityti daugiau

  Su jaunimu susijusioms veikloms bei projektams…

  Skaityti daugiau

  Kurti aplinkai palankių produktų sukūrimą ir (ar) diegimą…

  Skaityti daugiau

  Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas…

  Skaityti daugiau

  Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse…

  Skaityti daugiau

  BŪSIMOS FINANSAVIMO PRIEMONĖS:

  Finansavimas fizinio aktyvumo skatinimui nacionaliniu mastu…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas aplinkai draugiškų ir inovatyvių technologijų kūrimui…

  Skaityti daugiau

  Stiprinamas aukštos pridėtinės vertės paremtų brandžių klasterių augimas, dalyvavimas tarptautinėse programose…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas produkcijos ir paslaugų pristatymui užsienio rinkose…

  Skaityti daugiau

  Tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimui…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas, skatinantis eksporto konkurencingumo augimą…

  Skaityti daugiau

  Skatinamos investicIjos MVĮ čekių skaitmeninimo ir technologijų paslaugoms įsigyti…

  Skaityti daugiau

  Naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimas…

  Skaityti daugiau

  Aukštos pridėtinės vertės TUI į MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas

  Skaityti daugiau

  Atsinaujinančių energijos išteklių įrengimas….

  Skaityti daugiau

  Parama įmonių skaitmenizacijai…

  Skaityti daugiau

  Inovacijoms žaliosios pramonės srityje…

  Skaityti daugiau

  Pildykite užklausą
   img