fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

ES parama ir investicijos

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00
 • Konsultacijos ES struktūrinių fondų investicijų pritraukimo klausimais.
 • Investicijoms gauti reikiamos dokumentacijos rengimas.
 • ES finansuojamų projektų administravimas ir priežiūra.
 • Parama diegti AEI bei kurti technologijas…

  Skaityti daugiau

  Vykdyti bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą…

  Skaityti daugiau
  Eurostars 3 programos parama MTEP

  Parama iki 80% taikomiesiems moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vykdyti…

  Skaityti daugiau

  Projektams, padedantiems mažinti kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas įmonėms kurti aplinkai palankių produktų sukūrimą ir (ar) diegimą…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas MVĮ atsigavimui – įmonėms įsigyti tikslines paslaugas(pvz., veiklos ir kaštų optimizavimo)…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas kultūros žinomumo didinimui, paveldo saugojimui…

  Skaityti daugiau

  Subsidija įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (1-4 kūrimo etapai/ nuo idėjos iki prototipo) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (4-5/6 kūrimo etapai/ nuo prototipo iki produkto) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Skatinti inovacijas (5/6-9 kūrimo etapai/ nuo gaminio iki išėjimo į platesnes rinkas) sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo srityse…

  Skaityti daugiau

  Verslo plano, reikalingo paskolai naudojantis paskolų teikimo priemone ,,Perspektyva”, gauti…

  Skaityti daugiau
  Paskola gamybos statinių statybai ir infrastruktūrai

  Pastatų naujai statybai ar rekonstravimui…

  Skaityti daugiau

  Palankesnės sąlygos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti finansavimą vykdomiems verslo projektams…

  Skaityti daugiau

  Parama, skirta mažinti tarptautinės prekybos su trečiosiomis šalimis apribojimų padarinius…

  Skaityti daugiau

  Kompensacinė išmoka sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse…

  Skaityti daugiau

  Parama netechnologinėms inovacijoms, didinančioms integraciją į tarptautines vertės grandines ir…

  Skaityti daugiau

  BŪSIMOS FINANSAVIMO PRIEMONĖS:

  Parama e. komercijos modeliams, persiorientavimui į skaitmeninimą…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas, skirtas skatinti įsitraukimą į sportą bei fizinio aktyvumo veiklas…

  Skaityti daugiau

  Iinvesticijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą…

  Skaityti daugiau

  Skatinamas aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas…

  Skaityti daugiau

  Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas.

  Skaityti daugiau

  Stiprinamas aukštos pridėtinės vertės paremtų brandžių klasterių augimas, dalyvavimas tarptautinėse programose…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas aplinkai draugiškų ir inovatyvių technologijų kūrimui…

  Skaityti daugiau

  skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse…

  Skaityti daugiau

  Parama verslo plėtrai ir inovacijoms žaliosios pramonės srityje…

  Skaityti daugiau

  Finansavimas tarptautinei tinklaveikai ir partnerystėms kurti…

  Skaityti daugiau

  Skatinamos investicIjos MVĮ čekių skaitmeninimo ir technologijų paslaugoms įsigyti…

  Skaityti daugiau

  Pildykite užklausą
   img
   Skip to content