fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

VVG kvietimai 2023

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansavimas vykdantiems ar ketinantiems vykdyti veiklą rajonuose.

Pajūrio kraštas

Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą

 • Paraiškų teikimas liepos 3d. – rugpjūčio 28d. 
 • Bendras finansavimo biudžetas 132 000 Eur.
 • Didžiausia finansavimo suma 132 000 Eur.
 • Finansavimo intensyvumas iki 80%. 
 • Tinkami pareiškėjai – Klaipėdos rajone (išskyrus Gargždų miestą) registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų, arba Viešųjų įstaigų, arba Labdaros ir paramos fondų arba biudžetinių įstaigų įstatymą:

–  VVG „Pajūrio kraštas“ teritorijoje registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
– VVG „Pajūrio kraštas“ teritorijoje registruotos viešosios įstaigos;
– Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Remiamos veiklos: 

– Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas (sveikatingumo trasų, pėsčiųjų ir
(ar) dviračių takų įrengimas, vaikų žaidimų aikštelių, sporto aikštynų ir prekyviečių įrengimas, parkų, paplūdimių ir kt. bendruomenės rekreacinių zonų įrengimas, vandens telkinių tvarkymas ir kt., kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir atnaujinimas, transporto priemonėms privažiuoti ir (ar) pastatyti skirtos infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas).
– Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas (kaimo vietovei svarbių statinių statyba, ir atnaujinimas: bendruomenės namų, mokyklų, darželių, kultūros centrų, sporto salių, laisvalaikio centrų, dienos centrų, buities paslaugų centrų ir kt.).
– Tradicinių amatų centrų plėtra (amatų mokymo patalpų įrengimas, amatų technologinių linijų sukūrimas, sąlygų amatų reprezentavimui ir prekybai amatų gaminiais sudarymas, įskaitant tradicinių amatų prekyviečių įrengimą).
– Kultūros paveldo objektų išsaugojimas, įskaitant kultūrinio kraštovaizdžio objektus.

Telšių rajonas

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas birželio 12d. – liepos 31d. 
 • Galimi pareiškėjai: Viešasis juridinis asmuo, nevyriausybinės organizacijos (išskyrus VVG). 
 • Galimi partneriai: juridinis (-iai) asmuo (-ys): NVO, viešoji įstaiga, bendruomeninė organizacija. Galimi keli partneriai.
 • Bendras biudžetas: 29 860 Eur.
 • Didžiausia finansavimo suma: 29 860 Eur. 
 • Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;

– Darbų ir paslaugų įsigijimo išlaidos;

– Projekto bendrosios išlaidos;

– Pridėtinės vertės mokestis;

– Netiesioginės vietos projekto išlaidos. 

Akmenės rajonas

Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas liepos 17d. – rugpjūčio 21d. 
 • Galimi pareiškėjai:

1) Fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja Akmenės r. VVG teritorijoje.

2) Akmenės r. VVG teritorijos gyventojas – ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus ir veiklą vykdantis Akmenės r. VVG teritorijoje.

3) Akmenės r. VVG teritorijoje registruotas ir veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

 • Bendras biudžetas: 153 728,62 Eur.
 • Didžiausia finansavimo suma: 115 296,46 Eur.
 • Finansavimo intensyvumas:

– iki 70% tinkamų išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

– Iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

 • Remiamos veiklos:

– ne žemės ūkio veiklos;

– produktų gamyba, apdorojimas ir pardavimas;

– įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų teikimas (kirpyklų, siuvyklų, batsiuvio, pirčių paslaugų teikimas, automobilių remonto paslaugų teikimas; grybų, vaistažolių, uogų džiovinimas ir pardavimas; kepyklų veikla, rankdarbių gamyba ir pardavimas ir kt.)

Pasinaudokite paramos galimybe verslui rajonuose. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas, padės padidinti projektų tvarumą ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką