fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Skatinanti eksporto konkurencingumo augimą

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansavimas skatinantis eksporto konkurencingumo augimą.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Bendras biudžetas 10 000 000 Eur.
 • Galimi pareiškėjai:
  • Labai maža, maža ir vidutinė įmonė, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos per pastaruosius vienus finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos:
   – Kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės negu 50 000 Eur;
   – Kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 145 000 Eur. 
  • MVĮ, vykdantis mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklą ir deklaruojantis MTEP išlaidas Valstybės duomenų agentūrai.
 • Bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 51 procentą pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimas.
Webpage vizual (1)

Finansuojamos veiklos:

 • MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas (Sostinės regionas).
 • Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas (VVL regionas).
 • MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (VVL regionas).
 • Eksporto gairių ir proveržio sričių kelrodžių parengimas sektorių vystymuisi ir tarptautinei plėtrai.
 • Nuosavų produktų eksporto į tikslines rinkas rinkodaros kompetencijų didinimas.
 • Nuosavų produktų pristatymas tarptautinėse partnerių paieškos ir prekybos platformose.
 • Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumo augimo skatinimas, įgyvendinant.

Pasinaudokite paramos galimybe skatinti eksporto konkurencingumo augimą. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką