fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Sutelktinės paskolos ,,Avietė”

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Pasinaudokite palankesnėmis sąlygomis gauti finansavimą per sutelktinio finansavimo platformas.

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Priemonės „Avietė” lėšų suma tam pačiam gavėjui gali būti 30 000 Eur.
  • Paskolos trukmė iki 36 mėn. 
  • Finansavimas iki 40% (bet ne daugiau nei 30 000 Eur).
  • Tinkami pareiškėjai: fiziniai asmenys, vykdantys veiklą arba labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – SVV). 

Finansavimas:

  • Finansavimas iš Priemonės „Avietė“ lėšų teikiamas paskolos forma.
  • Tinkamas finansavimas: paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba jau egzistuojančios veiklos stiprinimu ar plėtra.

* Paskolomis, skirtomis investicijoms, laikomos tokios paskolos, kai paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visos paskolos sumos, o likusi paskolos dalis gali būti skirta apyvartinio kapitalo trūkumui
papildyti. Visais kitais atvejais laikoma, kad visa paskola yra skirta apyvartai.

Pasinaudokite  proga pasiskolinti per sutelktinio finansavimo priemones. O įmonės ,,Ferox Baltic” konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie verslo plano rašymą, reikalingą ,,Alternatyva” paskolai gauti, suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką