fbpx
→ ES parama 2021-2027 ←
→ ES parama 2021-2027 ←

Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

x
8 800 256 35 87
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Finansavimas privatiems asmenims energijos vartojimo efektyvumo didinimui įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitas

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų teikimas iki 2023 m.  liepos 31d. (arba iki kol pakaks Priemonei skirtų paramos lėšų)
 • Bendras biudžetas 5 000 000 Eur
 • Didžiausia paramos suma 1 500 000 Eur
 • Paramos intensyvumas:

– iki 30 proc. didelėms įmonėms.;

– iki 40 proc. vidutinėms įmonėms;

– iki 50 proc. mažoms ir labai mažoms įmonėms

Untitled design - 2022-09-29T130130.887

Galimi pareiškėjai:

 • Veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai, t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui:
  1. nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
  2. pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai C – apdirbamoji gamyba.

Remiamos veiklos ir reikalavimai auditui:

 • Įrengta nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją.
 • Pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą*
 • Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau
 • Paraiškos turėtų būti teikiamos tik gavus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros energijos vartojimo audito kokybės patikros teigiamą išvadą.
 • Įgyvendinus projektą, minimalūs energijos sutaupymai negali būti mažesni kaip 20 MWh/metus. Nepasiekus šio kriterijaus, subsidija neteikiama.

Pasinaudokite paramos galimybe energijos efektyvumo didinimui. O įmonės Ferox Baltic konsultacijos ir projekto rengimas padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Daugiau informacijos apie priemonę suteiks Ferox Baltic specialistai. Susisiekite jau dabar!

Pildyti paraišką